Mina Tre Kronor

Värmdö kommun klättrar

Kategori: Allm�nt

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterar Öppna jämförelse ‘Företags Klimat 2015’ där det redovisas och jämförs olika verksamhetsområden som kommuner ansvarar för – bygglov, markupplåtelser, miljötillsyn, brandtillsyn och serveringstillstånd/tillsyn. I redovisningen undersöks bland annat tillgänglighet, bemötande, kompetens, effektivitet med mera. Helhetsindexet ökar från 57 till 70 vilket ger kommunen en placering på 64 (från förra året 181).

– Hårt arbete lönar sig! Jag är glad att våra satsningar på dialog och mötesplatser med företagarna i Värmdö har gett resultat, säger Monica Pettersson, kommun

Kring index gällande bygglov ökar kommunen från 36 till 66 vilket gör Värmdö till en av de kommuner som ökar mest i Sverige. Likaså med brandtillsyn som får en ökning från 71 till 77, miljö- och hälsoskydd från 59 till 66 och serveringstillstånd som ger den största ökningen av alla kommuner med klättringen från 60 till 82.

Personligen tycker jag att det är fantastiskt kul att allt det arbete som ansvariga tjänstemän lägger ner, inom bygg- miljö och hälsoskydd, på service och proffesionell hantering visar tydliga effekter. Även i bygg,- miljö och hälsoskyddsnämnden har vi lyft dessa aspekter utifrån olika perspektiv i exempelvis effektmålen.

 Share |