Mina Tre Kronor

replik på artikel- Svenska värderingar är inte unika

Kategori: Allm�nt

Inlägget publicerades första ggr på min facebook.

   Politik är en färskvara. Den är som bäst när den förmår sig vara proaktiv. Jag har dock respekt för att den inte alltid kan vara det då produktivitet kräver ibland acceptans för reformer som inte alltid är kortsiktigt tilltalande. Då är det svårt för massan att acceptera reformerna om man inte ser och delar problembilden.

Det vi såg i Almedalen framföras bland annat av partiledarna var således reaktivt. Partiledarnas tal tolkade jag inte som något försök till total försvenskning som många försöker att få det till, utan snarare som en manifestation av de kärnvärden som svensk lag bygger på. Det var med andra ord ett milt sätt att framhäva svensk lag och rätt. Jag tar mig härmed friheten att tolka de omtalade svenska värderingarna. Det var reaktioner föranledda av en långtgående slapphet på integrationsområdet. Det var ett försök till brandsläckning att vår jämställdhet hotas och då pratar jag inte om frågorna lika lön oavsett kön, heller inte om antalet kvinnor i bolagsstyrelser, utan jag pratar om de många kvinnor i så kallade segregerade områden som ser friheten stå framför näsan men inte får ta del av den. De som tvingas utstå förlegade patriarkala kulturer som följt med i flykten. Sånt som regleras av svensk lag men i den goda viljans mening tycks lite förenklat sagt komma undan i religionsfrihetens namn. Kanske när det problemet blir fullständigt outhärdligt kommer en framtida statsminister komma till att förklara detta med "vi har varit naiva".

Att lyfta de grundläggande humana värden kan tyckas vara en överdrift, men det är aldrig fel att göra oss påminda om vad vi står för och på sätt uppmana till minsta gemensamma bild av samhället. Särskilt när landet står inför den enorma utmaningen med fler människor som behöver ta plats och vara en del av vårt samhälle. Därför finner jag artikeln skriven av Serkan Köse, Arhe Hamednaca, Sara Karlsson, Lawen Redar i exåressen den 19 juli, vara märklig. Så länge barnäktenskap, könsstympning och patriarkal förhållningssätt förekommer i vårt samhälle är det aldrig fel att upprepa vad som gäller, oavsett om det sker i Almedalen eller riksdagshuset och oavsett om det sker vid benämningen "svenska värderingar" eller universella sådana.

Att gå till sådan attack som de socialdemokratiska riksdagsledamöterna  gör i artikeln och likställa sina meningsmotståndare med grupper med rasistiska rötter är inte bara billigt utan även destruktivt. Denna typ av retorik gör att sakfrågorna förringas och problemen växer. Jag utgår ifrån att politiker vill jobba för att lösa samhällsproblem, men på grund av samma retorik meddelade 13% av svenska folket under 2014-års val att något inte står rätt till med den duckningspolitik som försiggick. Min bestämda uppfattning är att det var segregeringen och problemen som följt med den och inte något rasfientligt som budskapet handlade om.

Sverige är ett utav de bästa länderna att bo och leva i och personligen är jag tacksam för min möjlighet till det. Alla har samma rättigheter och möjligheter men några kan behöva extra vägledning. Som invandrare hade jag den av mina utbildade föräldrar som såg värdet med att vara en del av det svenska samhället men alla har inte samma tur som jag, varför extra insatser behövs. Sverige har under alla tider visat hög tolerans genom bland annat relativt stora flyktingmottagandet. Ansvarstagandet med att hjälpa människor i flykt tycks dock alltid varit större än kapaciteten att ta hand om dem och verkligen se till att de blir integrerade. Det kan därför aldrig vara fel att lyfta och förtydliga grundläggande skyldigheter och inte bara rättigheter man har i detta land. Det handlar således inte om någon assimilation utan snarare om elimineringen av möjliga patriarkala influenser. Det har landet medvetet utvecklats ifrån och kan gott fortsatt leva utan.

Om ideologin mellan vänstern och alliansen ska tas upp så bör den handla om de segregerade områdena för det är där klyftorna förekommer som mest. Klyftor mellan de som vill ta sig fram och få en chans att vara en del av det svenska samhället och de som till varje pris vidmakthåller kulturella inslag som inte på något sätt är enig med svensk lag. I övrigt ska svensk politik handla om hur vi på bästa sätt för landet framåt bland annat genom sänkta trösklar in i arbetslivet och uppmuntra varje individ utifrån dennes utgångspunkt.

Läs artikeln här >> Svenska värderingar är inte unika