Mina Tre Kronor

Lagar, regler och människor

Kategori: Allm�nt

Min förhållning till allt, både inom min profession liksom privatlivet grundar sig på förståelsen att människor är väldigt lika varandra vad gäller grundläggande beteenden, glädje, sorg, ilska, förhoppning med mer.

 

I ett yrke som går ut på myndighetsutövning blir det ofta svårt om lagar och regler inte är tillräckligt tydliga. Å andra sidan övertydliga regler kan hämma utvecklingen och jag har därför viss förståelse för lagstiftarna. Som ordförande i Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden hamnar jag tillsammans med nämndens ledamöter och ersättare ofta i lägen då vi måste avgöra vad som ska gälla. Ett exempel är byggsanktionsavgifter. I Plan- och byggförordningen finns det både regler om hur dessa sanktioner räknas ut, men också hur dessa kan förmildras. Detta gör att beslut kan verka personberoende och upplevas som partiska beroende på vem som handlagt ärendet.

 

I nämnden förespråkar vi ett kundorienterat förhållningssätt och av denna anledning har jag ofta funderat på policyn inom olika områden för att skapa tydlighet om vad som ska gälla. I fallen med sanktionsavgifter hade det inneburit i praktiken att vi i nämnden hade ”rättat till” lagen om vi enhetligt exempelvis förespråkat halvering av samtliga sanktionsavgifter. Det hade inneburit att vi hade dömt på förhand. Lagen tillåter en viss förhållning till olika omständigheter. Vad hade då hänt med de människor som brutit mot exempelvis Plan- och bygglagen men inte inkommit med några förklaringar till lagbrottet? I praktiken hade vi i nämnden behövt hitta på en anledning för att få använda lagrummen om förmildrande omständigheter.

 

I min andra ”civila” profession där jag jobbar med kreditvärdighet- och riskbedömningar erbjuder vi ofta våra kunder automatiserade hanteringssystem som bygger på förutbestämda regelverk. Det gör att svaret bli tydligt, likvärdig och konsekvent. Företagets risker minimeras och regelverket kan justeras enligt önskemål och gälla alla prövningar. Dessvärre är byggprocessen inte så binär att det går att säga antingen ja eller nej till saker och ting. Ofta gör kreativiteten att saker anpassas efter läge och att utvecklingen tar fart.

 

Med så få sanktionsärenden och då menar jag ”få” utifrån aspekten att vi inte kan skapa oss en erfarenhet om varför ”missarna” sker, är det alltid bättre att utgå ifrån det raka. Våra beslut kan överklagas och då är det lättare med en högre instans att tillämpa förmildrande omständigheter då de har en större erfarenhet. De har nämligen ärenden från flera kommuner att jämföra med där liknande fall kan förekomma.

 

Allra enklast hade varit för oss politiker att minimera sanktionsavgifterna och ”köpa” oss välvillighet, men det hade varit direkt oansvarigt. På samma sätt hade folk i så fall kunnat ”köpa” sig tid för att få påbörja byggprojekt, vilket i sin tur hade ökat risken för oordning i samhället.

                                                                                                                      

För övrigt är det betydligt roligare att leta lagrum som möjliggör lov såsom folk önskar.

                                                                                                              

Kommentarer


Kommentera inlägget här: