Mina Tre Kronor

Värdegrunden - en organisations DNA

Kategori: Allm�nt

Att leda mot egna uppsatta mål är svårt.

Att leda i förändring är ännu svårare.

Att leda under en politisk organisation måste vara det allra svårast.

 

Alla som har erfarenhet av personalansvar kan med säkerhet nämna ett par ”don´t do” respektive ”must do” faktorer. Ledarskap handlar nämligen förutom om den verbala kommunikationen även om beteende och förhållningssätt. Det handlar vidare om att leda, styra, sporra, lyfta, begränsa, utveckla, utmana, följa upp, hjälpa och att vara konsekvent och stark. Det finns en uppsjö av böcker inom ämnet ledarskap och ofta hittar man guldkorn i varje, men det bästa ledarskapet anser jag vara värdegrundsbaserat. En tydlig värdegrund i en organisation är som människans DNA. Rätt framtagen och implementerad, speglas den i varje handling hos varje individ och så småningom blir synonymt med organisationen. Värdeorden ska känneteckna en specifik organisation och medarbetarnas handlingar ska andas värdeorden. Det är dock lätt att vimsa bort sig i innehållslösa uttryck som låter bra men som kanske senare har svårt att förankras i verksamheten. Därför är det viktigt att en värdegrund alltid arbetas fram med verksamheten som kärna och utgångspunkt. På så vis tydliggörs syftet med verksamheten och målgruppen för verksamheten.

 

Vi politiskt aktiva har tagit ställning till en specifik värdegrund åtminstone en gång i våra liv och det är den dagen vi valde att öppet ta politisk ställning. Åtminstone funderade jag om moderaternas värdegrund gick ihop med min egen för att därefter avgöra om jag kan stå för den. På samma vis fungerar en värdegrund i ett företag eller organisation. Den attraherar likasinnade och stöter bort dem som inte delar den grundläggande inställningen. Med det sagt, vill jag understryka att det inte handlar om att utesluta oliktänkande i utveckling och kreativitet utan snarare om att hitta en minsta gemensamma nämnare att utgå ifrån.

Värdegrunden är viktig i alla organisationer men särskilt viktig i organisationer som genomgår förändringar och därmed i allra högsta grad politiskt styrda organisationer. Då ideologier kan styra sakfrågor åt olika håll, är det viktigt med en värdegrund som baseras från det absolut mest fundamentala, nämligen medborgarna och som utgör ett grundläggande förhållningssätt i de tjänster och den service man erbjuder, oaktat från de politiska skiljaktigheterna.  Jag hävdar att konsekvenserna av en politiskt styrd organisation utan värdegrund kan tendera att använda medborgarna som slagträn. Antingen av majoriteten eller oppositionen eller ännu värre bägge parterna.

Med medborgarna som utgångspunkt och dess bästa för ögonen skulle många beslut bli sakligt grundat utan hänsyn till andra ”politiskt- politiska” faktorer och ”personalopportuna” fördelar. En organisation med en tydligt uttalad och välförankrad värdegrund i verksamheten, skapar ordning och meningsfullhet hos medarbetarna. Det skapar vägledning i arbetet mot uppsatta mål och initiativförmåga och kreativitet att nå dessa. Det skapar vidare arbetsglädje och gemenskap. Där kommer personalen som är en organisations främsta nyckelfaktorer in i bilden.

 Share |

 

Kommentarer


Kommentera inlägget här: