Mina Tre Kronor

Kvalité är viktigare än driftsform

Kategori: Allm�nt

Debatt NVP 26 september

En bra och välfungerande äldreomsorg är inte synonymt med ökade finansiella medel.

Vad hjälper mer pengar om exempelvis organisationen inte är tillfredsställande eller om ledarskapet brister. Ingen organisation sköter sig själv, utan det är något som dagligen behöver följas upp och vårdas.

I kommunal regi är dessa förutsättningar betydligt sämre då hela apparaten är så mycket större med gigantisk styrelse i form av nämnd, där stora delar av arbetet är från början kontraproduktivt uppbyggda med två lag, majoritet och opposition, som ska hitta fel på varandra. Långa beslutsvägar och distansen till det operationella gör inte saken lättare. Detta att jämföra med en bolagsstyrelse där fokus ligger på att driva verksamheten framåt.

En utredning om kommunen kan lägga ut Gustavsgården på entreprenad är i gång. Det skulle i så fall ske enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) och innebära att den vinnande aktören skulle få driva verksamheten under ett på förhand bestämt antal år. Därefter görs ny upphandling igen för en ny period. För att vinna upphandlingen måste man visa att man kan uppfylla kommunens villkor bäst. Villkoren påverkar vi politiker och på så sätt säkerställer vi bästa vård för våra äldre. Därutöver beslutar vi om antalet kvalitetsuppföljningar samt hur dessa ska gå till.

Förutom kommunens kontrollerande har privata aktörer inom välfärdssektorn ytterligare en faktor att ta hänsyn till, nämligen media som av erfarenhet visat sig vara de mest fruktade granskarna av alla.
Som moderater är vi dock tillfreds med det, även vad gäller media som granskare. Ty den som har som affärsidé att jobba med vård och omsorg ska granskas och kontrolleras. Dels handskas de med våra äldre som förtjänar det bästa, men också att i debatten om privat regi, bär de vårt partis namn i och med att dess existens drivs och försvaras av oss.


Innan vi gör detta till en politisk pajkastningshistoria, kan vi väl titta på Värmdös andra äldreboenden, som drivs på entreprenad enligt LOU med såväl god kvalité som ekonomi i balans.


Deshira Flankör, M, ordförande i bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden i Värmdö

Kent Eriksson, M

Jessie Wall Freyne, M

hur kan kön vara den avgörande faktorn?

Kategori: Allm�nt

Publicerades för första gången på min facebook

 

Detta med kvotering av kvinnor i bolagsstyrelser är egentligen ett hån mot oss kvinnor men om man bortser från det så är det skrattretande att vänstern slåss för elitkvinnornas plats i bolagsstyrelser.

Vad vill regeringen sen säga med detta? vi har gjort Sverige ännu mer jämställt?  Då säger jag, se er om för utmaningarna finns där, bland kvinnor som förmodligen felaktigt lagt sitt hopp på er, kvinnor vars tillvaro alliansens företrädare sett, lyft och bekräftat bland annat Anna Kinberg Batra som också vill se ändring på det.

32% kvinnor i bolagsstyrelser som det åstadkommits idag är inte så tokigt, kvinnor som tagit sig fram på egen maskin, utan Dambergs & co. hjälp som för övrigt inte skulle framstå som annat än ett försök att ta åt sig äran.

Hoppas innerligt att Moderaterna och övriga allianspartier säger nej till ett sådant förslag, allt annat vore en degradering av oss kvinnor.

Läs mer här >> Lagförslag om kvotering till styrelser

Ännu en artikel värt att läsa >> Vill vi verkligen ha en lag där vi sorteras efter kön av

Antonia Ax:son Johnson, ägare och ordförande i Axel Johnson Gruppen

Viveca Ax:son Johnson, ordförande i Nordstjernan

Jenny Lindén Urnes, ägare och ordförande i Lindéngruppen

Cristina Stenbeck, ägare i Kinnevik

 

 

 

Kampanj - båtmässa- allt på sjön

Kategori: Allm�nt

Inlägget publicerades för första gången på min tidslinje på facebook.

 

Höjdpunkten vid dagens kampanj. Ett par uttryckte synpunkter om politiken. Mannen var försiktigare medan kvinnan drog en stor del av registret och mycket på min uppmuntran. Jag ville höra. Det var både på riksnivå och lokalt samt flera samhällsområden. Mannen blev då lite obekväm med hennes rättframhet. Då säger hon "klart att vi ska säga vad vi tycker, det är inte för att gulla med dem som vi väljer dem". Helt rätt tycker jag som ser min roll som utvecklingsdrivare och inte representativitet.