Mina Tre Kronor

En fantastisk skollösning för både Gustavsberg och Värmdö

Kategori: Allm�nt

Att skapa moderna lärmiljöer för våra elever och samtidigt bli en attraktivare arbetsgivare för våra medarbetare är viktigt. Värmdös tillväxttakt kommer inom en kort framtid att ställa krav på fler skolor i både Gustavsberg men också hela Värmdö kommun.

De gamla byggnaderna på Ekedalstomten har stort kulturmiljövärde och det har alltid varit vår intention att bevara dem, om än i annan form. Vi har genom en enkätundersökning och medborgardialog tagit del av medborgarnas önskemål om att ha kvar skolverksamhet på Ekedalstomten. Alliansen är glada över att kunna meddela att vi kommer att fortsätta bedriva skolverksamhet i de anrika byggnaderna i Ekedal. Med en upprustning och renovering av nuvarande skolbyggnader kommer elevunderlaget inte öka och därmed inte belasta trafikmiljön ytterligare. Vi ser positivt på att utbildningsnämnden ser över årskursindelningen för rektorsområdet Farstavikens skola.

Dessutom behöver vi en ny skola på skoltomten i Charlottendal, då elevkullarna kommer att öka kring Charlottendal och Gustavsbergs hamn med den planerade byggnationen. Nya skolans strategiska läge gör det möjligt även för övriga Värmdöbor att placera sina barn där. Vår lösning är att den ska byggas och drivas i privat regi. Det innebär att vårt reviderade förslag kommer att ta tillvara på de synpunkter som har kommit fram samtidigt som vi får de ekonomiskt utökade investeringarna tillgodosedda på ett optimalt sätt.

Med denna lösning behövs däremot inte investeringar på ytterligare en ny byggnad för Ekedalsskolan, som var tänkt att inrymma ytterligare 160 elever.

NVP, mitt i Värmdö,

Vi alla delar Nackas utmaning

Kategori: Allm�nt

Den debatt som pågår gällande bostäder till nyanlända i Nacka inkluderar två separata frågor,

För det första är det frågan om bostäder till nyanlända som styrs av den nya bosättningslagen som regeringen lade fram 2016.

För det andra är det en fråga om en kulturell skillnad som bryter mot svensk lag.

Jag ska inledningsvis berätta att Värmdö inte köper bostäder till nyanlända. Utmaningen med bosättningslagen som innebär att vi måste hitta bostad till nyanlända som migrationsverket skickar till oss vare sig vi vill eller ej, har vi hittills löst genom modulbostäder, inhyrning av privata bostäder och hyresrätter i vårt kommunala bostadsbolag. Om man ställer våra modulbostäder mot införskaffning av bostadsrätter, har Nackas förfarande en större sannolikhet till ett bättre andrahandsvärde än vårt. Dock handlar det om en större insats vid anskaffningen.

När det gäller frågan om månggifte, är det en stor moralisk fråga som inte är lätt att hantera. Nolltolerans mot patriarkal kultur bör gälla. Sverige har länge förespråkat ett jämställt samhälle vilket vi ska värna om. Det som däremot kräver eftertanke är hur ett dilemma med en flyktingfamilj med den konstellationen ska hanteras i landet. Ska de skickas tillbaka för att de inte passar in i vår lag? Ska vi kräva skilsmässor för samtliga utom ett par? Eller ska vi acceptera detta och låsas som att samtliga fruar har själva valt att ha det så?

Svensk lag ska gälla alla, men frågan är så mycket större och i detta fall handlar det om en moralisk fråga. Ska man dra det till ytterligheterna, är det frågan om Sverige behöver införa svenska moralpoliser vid gränsen där de kollar av familjekonstellationer, ålder så att inte gifta är minderåriga mm, vilket skulle vara helt befängt. Jag vill också visa solidaritet med Nackamoderaterna som agerat fullt ut som moderater ofta gör, dvs. räknat med miniräknaren om vad som är bäst i framtiden med skattebetalarnas investering. Med det sagt är vi också medvetna om att våra moduler som troligen kommer att fortsätta vara en del av vår lösning inte får samma andrahandsvärde.

Att konstatera är att statens maktfullkomlighet i bosättningslagen samt flathet vad gäller svensk lagstiftning delar Sverige i fler än två läger. Jag hävdar att denna debatt hör hemma på Stefan Löfvens bord som under mandatperioden inte har gjort annat än taktiskt skjutit över sitt ansvar på oss kommuner.

 

Share |