Mina Tre Kronor

För hela Sverige!

Kategori: Allmänt

De nya sjukförsäkringslagen som infördes i samband med den borgerliga regeringens tillträde var nödvändig för landet, men jag är ännu lyckligare över dagens stora nyhet om ännu ett nytt förslag till sjukförsäkringen. Det är viktigt att vi ser alla de som blivit ofrivilligt slussade i ”arbetslöshet” under namnet förtidspension men ändå viktigare är att den som inte klarar av arbete pga. sjukdom, inte tvingas till det!

Läs nyheten Här!
 
I övrigt är jag än en gång glad över en regering som ser hela Sverige!

Tidigare blogginlägg om detta: Prestigelös politik

Länkar: Dn, SvD, ,Expressen, ,

Från tanke till handling

Kategori: Allmänt

 

Med en dags försening kommer mina tankar kring Li Janssons artikel på Svd Brännpunkt. Hon skriver om ekonomiska frizoner, sk. nystartszoner  som ska främja integration och sysselsättning. Li Jansson berör en utav mina hjärtefrågor, vilket är arbetsmarknaden. Jag anser att passivitet är människans största skadegörare varför jag uppmuntrar all sorts sysselsättning där människan kan få utlopp för sin inneboende vilja av att känna sig duglig.

Ekonomiska frizoner i vissa områden där segregationen är stor är den bästa idén som kläckts på mycket länge. Jag har bloggat om det förut och gläds enormt mycket över att tanken behandlas och förhoppningsvis också inom kort tid blir verklighet.  Skattesubventioner i form av regionala stöd förekommer även idag, varför jag inte ser något hinder.

Det som kan bli tråkigt under resans gång, dvs. om nystartszonerna blir verklighet, är att reformer som denna tar tid innan de är fullt effektiva. Vilket lär säkerligen orsaka  en hel del rubriker och skriverier kring detta. Det är därför viktigt precis som skribenten till artikeln poängterar med en väl genomtänkt utformning och politiskt mod! Halvhjärtade projekt och handlingar är dömda till flopp.

Jag ser fram emot denna reform och gläds över vår regering som ser hela Sverige!


 

Press: SvD Brännpunkt,

Ord utan handling

Kategori: Allmänt

Nu har jag i lugn och ro läst hela Håkan Juholts tal på politikerbloggen. Juholt talar som om vår borgerliga regering har suttit vid makten i tjugo år. Hade inte Sverige haft socialdemokratiskt styre fram till bara för 5 år sedan, hade kanske till och med jag köpt hela talet, men faktum är att de har haft alla möjligheter i världen till att utrota fattigdomen, långtidsarbetslösheten och segregationen. Det som gjordes var att munnar mättades med bidrag utan några vidare kraftansträngningar på dessa människors psykiska välmående och långtidsarbetslöshet löstes genom förtidspensioneringar. Integration uppnås inte genom slussning till förorter med tusen begränsningar till arbete. Som det var förr, stod det en flerårig process till buds för den som ville arbeta som nyanländ!

Sysselsättning är nyckeln till det mesta. Spill inga tårar över att kapitalet flyr landet, utan skapa möjligheterna till att det stannar kvar i Sverige! Lev med tiden och anpassa politiken till tiden! Medan alla styrmäktiga stater faller, finns det människor i vårt land som tror att genom att styra individen har vi lösningen på framtiden. Man tror sig inte se landet bli framgångsrikt på att ”bädda varandras sängar” och på så sätt inbillar man människor att det finns ”fina” och ”fula” yrken.  Alla ska tydligen plugga till höga utbildningar för att sedan ägna sig livet ut åt att betala tillbaka studielån och perversa skattesatser.

Den verklighet som ofta socialdemokratin beskriver idag utgår från en annan tid, där bland annat vi kvinnor inte hade samma roll i arbetslivet. För att dagens pussel ska gå ihop med oss kvinnor i arbetslivet behöver vi bland annat just den som bäddar våra sängar eller städar våra hem. Och det är ett yrke lika värt som alla andra yrken, den människan behövs och spelar sin viktiga roll i samhället som alla andra.

Håkan Juholts tal innehöll mycket ideologi utan att han utvecklade någon sorts tillvägagångssätt. Utifrån det som sades kan vi bara gissa att han vill lösa alla knutar genom att överlåta problemen till folket. Han som snackade ner kapitalets värde kommer troligen använda det som lösning på problemen, mer skatt och mer begränsningar. Världen utmanas inte i innovationsteknik genom striktare styrning utan genom att skapa möjligheter och lönsamhet. Vanföreställningarna om att företag och organisationer ska drivas på plus-, minus noll resultat fortsätter liksom nedvärderingen av drivkrafter och ambition.

Jag vågar gissa på att inte bara mittenväljare kommer att kryssa alliansen och Moderaterna i nästa val. Det måste trots allt vara en hel del socialdemokrater som på senare år tagit partiet mer åt mitten. Jag välkomnar även dessa med sin röst eller kanske till och med sitt medlemskap.


Press: Aftonbladet, SvD, K-G Bergström på Expressen, DN, Ingen höjd skattetryck,

Bloggar: Tokmoderaten, Kent Persson, Minamoderatakaramaller, Moderata Perspektiv, Fredrik och hans Sollentuna, Lotta Olsson,


En tanke åt världens alla håll och kanter

Kategori: Allmänt

Läget tycks ännu inte bli bättre i Japan. Följderna av tsunamin inger en stark känsla av obehag världen över. Man tänker på alla människor vars tillvaro plötsligt kraschat och man föreställer sig känslan av totalt kaos och förvirring. Personligen kan jag relatera till en sådan känsla även om i dessa mått framstår min erfarenhet som minimal. Jag tänker tillbaka på den något pessimistiska intervjun som Dr Doom gav till Svd:s journalister och som presenterades häromdagen.

Dr Doom som några år innan finanskrisen förutsåg en bostadsbubbla i USA befarar än en gång en dyster framtid i ekonomiska termer. Hans förutsägning grundar sig även på läget i mellanöstern och oljemarknaden i världen. Läs hela artikeln här! Länk!

Det man själv undrar är vad vi egentligen gör med den värld som vi lever på och som vi tydligen är långt ifrån kapabla att kontrollera. Man tänker på de många naturprogram man sett på TV, kvarlevor och fossiler som har studerats och alla teorier om de olika varelsernas utrotning. Man tror sig vara väl förberedd på mycket i och med den tekniskt välutvecklad tillvaro vi har skapat. Men de senaste naturkatastroferna, en efter annan slår oss på fingrarna. Som icke kärnkraftsmotståndare börjar jag undra om vi gräver våra egna gravar genom dessa. Å andra sidan oljan som också kontrollerar världen och makten, ger oss också anledning att inte sova allt för tryggt. Miljöfrågorna tycks ha tagit fart på senare tid och forskningen och ambitionerna till alternativa energikällor har tagit en rasande takt. För att även denna gång och som alltid hämta någon lärdom och gott av det mesta vill jag gärna tro att Japans läge ska bidra till en tankeställare. En tankeställare som förhoppningsvis gör att alla andra problem framstår som små flugor.

Tillvaron har blivit större och världen har blivit mindre. Cyberkommunikationen har gjort att vi får insyn i alla världens håll och kanter och intoleransen av orättvisa bekämpas från alla håll. Det hela inger stor känsla av hopp om en bred förståelse för varandra men också respekt för den planet vi lever på. Med tanke på den snabba teknikutveckling som det skett bara på de senaste 20-30 åren motiverar det trots allt till förväntningar om en framtid oberoende vare sig av olja eller kärnkraft.

Min närmaste förhoppning är om ett snart slut på det Japanska kaotiska läget och med uppmaningen om att inte glömma bort de drabbade önskar jag att den som kan, tar kontakt med hjälporganisationer för en medmänsklig handling, men också med uppmaningen om att se upp för de gamaktiga blufforganisationer.

Länkar: Dn om ny explosionsrisk, Dr Doom om Japan, SvD rapporterar minut för minut, Aftonbladet,Japanska regeringen befarar härdsmälta,

Bloggar: Carl Bildt, Kent Persson, Lotta Olsson, Thomas Böhlmark , Elias Granqvist,I tid och rum

Kategori: Allmänt

Ena sidan sitter vi och bedömer de olika bidragen av melodifestivalen, medan andra kämpar efter andan och stabiliteten av densamma jord vi står på. Visst kan man ofta tycka att världen är orättvis? Men två saker fel gör inte saken rätt men däremot två saker rätt hade i och för sig bara varit succé.

Jag hoppas att de efterkatastrofala effekterna begränsas och mina tankar och all min medkänsla går till alla drabbade av tsunamin!
Jorden skakar också om på andra håll, men kanske på ett annat sätt och även där bara för vissa. Jag skulle vilja påstå att för mig tidigare okände Juholt ännu framstår som en gåta och man undrar om Stig Malm skäms mindre nu?!  Som jag förstår på det som skrivs, står han rätt långt in till vänster i socialdemokraternas partiskala. Det gör att man undrar hur resultatet av ett oppositionsarbete som eventuellt utgörs av ytterligheter kommer att se ut. Lars Ohly var i alla fall nöjd om det nu är en fördel?! Vi lever i en snabbföränderlig värld och enligt många framstående socialdemokrater samt deras eftervalsanalys, tycktes man ha uppfattat att individen måste ha större utrymme och systemet anpassa sig därefter, men tydligen vill man inte finna sig i den verkligheten.

Jag ser fram emot denna fortsättning och tycker att det ska bli rätt skönt att tillhöra det parti som är och förblir framtidens riktiga samhällsbärande parti.

 

 

Länkar: Dn och Juholt,SvD i Japan, Aftonbladet,DN ledare, ,Ny föreningsstyrelse på Värmdö

Kategori: Allmänt

Värmdömoderaterna röstade fram ny föreningsstyrelse på årsstämman igår!

Läs vidare om Värmdömoderaternas nya styrelse här!


För egen del tackar jag ödmjukast för förtroendet som ledamot!


Lite mer för det hela, lite mindre för sig själv

Kategori: Allmänt

Det är min övertygelse till framgång!  

Rätta mig om jag har fel, men kommunpolitik handlar om konkreta sakfrågor. Det betyder att utrymmet om politiska ideologier är väldigt begränsat. Uppsättningen av spelreglerna sätts upp av regeringen. ”Tävlingen” mellan partierna i en kommun är därmed om vem som gör mest och vem som gör bäst. Vem tillgodoser medborgarnas behov bäst samtidigt som man har ordning på ekonomin. Det handlar om vem som skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid. För att nå framgång krävs det kunskap om sakfrågan, kännedom om lagregler och förutsättningar samt ofta men inte nödvändigtvis alltid även facklig kompetens. Dessvärre är detta lättare sagt än gjort, då verkligheten är betydligt mer komplicerad. Ett fungerande samspel människor emellan kräver en viss grad av nöjdhet hos de flesta för att kompromisser ska vara acceptabla.

Som ledamot i Kommunfullmäktige på Moderat mandat samt ledamot i Vård och Omsorgsstyrelsen är jag nu fullt upptagen med att sätta mig in i organisationen, produktionsprocesserna samt ekonomiska och andra förutsättningar för en fungerande vård och omsorg i vår kommun. Jag har nu hunnit träffa samtliga ledamöter i denna styrelse och med det som bakgrund känns det som om jag går en ljus framtid till mötes. Fördelen med att jobba med mjuka frågor som vård, omsorg och utbildning ingår i, är att målet är detsamma oavsett partifärg. Vi vill att våra medmänniskor ska ha det bra. Det betyder att det är på ”huret” som laget kan bli lite oense. Hur resurser ska fördelas eller vilken metod ska användas för att det gemensamma målet ska uppnås.

Mitt arbete i Vård och Omsorgsstyrelsen kommer därmed att utgå ifrån mottot ”Att leva tills man dör”. Det betyder att våra kunder/medborgare ska ha samma livskvalité oavsett om de bor hemma, hamnar på ett äldreboende eller är i behov av hemtjänst.

Detta inlägg får bli en avspark på en framtid som förhoppningsvis både jag och de som påverkas av Vård och Omsorgsstyrelsens arbete och beslut blir riktigt nöjda med.

Med öppenhet, frihet och mångfald som ledord

Kategori: Allmänt

Fredrik Reinfeldt höll sitt traditionella jultal på Skansen idag.  Se gärna talet Här!

Statsministern inledde talet med en beskrivning av Sverige med öppenhet, frihet och mångfald som ledord. Han underströk vikten av ett öppet samhälle och paralleller drogs till självmordsbombaren som utmanade just denna öppenhet och frihet. Han betonade vårt individuella ansvar om att värna om denna öppenhet och tolerans för att kunna fortsätta leva sida vid sida oavsett vår bakgrund, religion eller andra skillnader.

Statsministern gick också in på årets val som har varit och den tillit Alliansen har fått genom förnyat förtroende för kommande fyra åren. Han lyfte särskilt upp det ansvar Alliansen, genom god ledarskap, har tagit för Sveriges finanser och jämförelser drogs till andra Europeiska stater som inte klarat finanskrisen lika bra. Fredrik Reinfeldt hyllade det samarbete Alliansen har haft och fortfarande har. Han menade att detta förtjänar en särskild utmärkelse då politiska samarbeten inte är lätta att verkställa. Som exempel på denna svårighet, påminde han om den rödgröna alliansen.

Vad gäller Moderaternas valresultat betonade han det lokala ledarskapet som viktigt för att kommuner och landsting ska nå samma resultat som riksdagen. Han menade att riksdagsvalet skiljde sig i framgång från både kommun- och landstingsval. Då även detta inte är entydigt, vill (i detta sammanhang) Partiledaren, att Moderaterna ska vara lyhörda för de goda exempel som finns. Reinfeldt pratade om vikten av det lokala engagemanget med närvarande-, inlyssnande- och sammanhållen politik som ett vinnande koncept.

Fredrik Reinfeldt fortsatte sitt tal om Moderaternas framtid, uppmuntrade om Moderaternas fortsatta förnyelse och framförde samtidigt sin glädje över de nya unga riksdagskandidaterna. Han uppmärksammade även vår unga Sverige som inte visat samma starka förtroende för oss som andra målgrupper. Han menade att det finns ett budskap i det, vilket han är beredd att särskilt lyssna till under kommande år.

Statsministern avslutar talet med en uppmuntran om att lyssna till de små under kommande högtidshelger för det är dessa som julen är viktigast för. Han önskar församlingen God Jul med ett löfte om ett fortsatt arbete för ett bättre Sverige.


Se talet Här!Länkar: Dn,SvD, SvT,Aftonbladet, ,Dags för gamar

Kategori: Allmänt

Under en längre tid har jag inte kunnat koppla bort mina konstanta tankar på lördagens illgärning, självmordsbombaren i Stockholm city. Enligt säkerhetspolisens senaste presskonferens är mannen till 98 procent identifierad och var sannolikt på väg till en plats där det fanns många människor.  Det första man tänker då på, är turen i oturen, nämligen att brottet inte gick som säkerhetspolisen misstänker ha varit planerat.  Lyckligtvis skadades inte många människor och som det sägs är samtliga lindrigt skadade .

Nu arbetas det för fullt med undersökningar och spårningar av medbrottslingar till den nu döde gärningsmannen.  Var detta spårningsarbete leder till, återstår att se. Enligt de senaste nyheterna leder en del spår till staden Luton i England vilket kan göra Engelsk säkerhetspolis minst lika angelägna som oss att fortsätta spanningen/spårningen av eventuella medhjälpare.

En annan tanke är också hur detta kommer att påverka tillvaron, vilka som kommer att ”gama” sig på händelsen. Med det menar jag intressegrupper som kommer att använda händelsen i syfte att tala för egen sak. Dessvärre kommer jag på en hel del sådana.

Den första är extremistsgrupper med främlingsfientlig agenda och dessvärre numera även politiska partier. Den andra gruppen är givetvis fundamentalistiska extremistgrupper som gärna vill bygga upp fördomar mot islam. På så sätt kan de eventuellt lyckas få fler anhängare som ska ”försvara” islam. Sen är det inte helt omöjligt att både en del proamerika och antiamerika rörelser tar tillfället i akt att propagera för resp. emot USA och insatserna i Afghanistan.

Men min farhåga är att människor förblindas av detta illdåd och glömmer bort att det faktiskt var en enda människa som utförde dådet. Kanske kommer man att kunna spåra upp en grupp, men det är långt ifrån 1,5 miljarder religionsutövare av islam som det uppskattas finnas i världen.


Dagsfärsk media om händelsen: Dn,SvD, Expressen,Aftonbladet, ,


Terroristbrott

Kategori: Allmänt

Det är sällan och förhoppningsvis sista gången man vaknar till fruktansvärda nyheter som dagens. En man sprängde sig själv mitt i centrala Stockholm. Motivet tycks fortfarande vara oklar, men handlingen tyder på att det är ett terrorattentat mot Sverige. Säkerhetspolisen och TT ska strax innan ha fått ett mail med budskapet som enl. Svd lyder på följande sätt "nu ska era barn, döttrar och systrar dö lika som våra bröder och systrar och barn dör.".  Svenska trupper i Afghanistan och Lars Vilks målningar tycks ha varit upphovet till mannens budskap. Sannolikt har dådet och budskapet ett direkt samband men ännu är inte det fastställt.

Det är hemskt och obehagligt att detta har hänt. Ännu värre är om det är som det misstänks vara, att handlingarna är ett terrorattentat med syfte på att verkställa det som skrevs i mejlet till Säpo och TT. Det är också ett obehagligt sammanträffande att jag skrev just om Vilks och hans konst just igår.

Jag förmodar att handlingen kommer att leda till en rad spekulationer och konspirationsteorier och det skulle förvåna mig om inte samband så småningom börjar dras till Wikileaks. Än en gång säger jag ”leaka” sånt här till säkerhetsstyrkan, spåra organiserad brottslighet och rädda tusentals liv! Använd denna kapacitet konstruktivt!

Hittills har jag fruktat ett E-kaos av något slag, dvs. upplopp, kaos som hänför sig till det elektroniska kommunikation som finns idag. Men just idag känns denna typ av terror helt plötsligt närmare och man undrar var vi är på väg?

Händelsen kommer tragiskt nog att leda till ett utbrett islamofobi och troligen ge en del främlingsfientliga rörelser, partier vatten på kvarn. Man får dock inte glömma bort att om det nu skulle vara den typ av terror som det antyds på, så är Sverige inte ensam utsatt. Det är en liten grupp mot världen, inklusive människor och utvecklingen i sina egna hemländer.

 

 

Media om händelsen: SvD,Dn, Expressen,Aftonbladet, Imam om dådet, Expresen om att Säpo varnades, ,


Wikileaks eller Wikifreaks?

Kategori: Allmänt

Jag har medvetet avhållit mig under en längre tid från att skriva eller överhuvudtaget uttrycka min åsikt om de senaste aktualiteterna. Men idag kom vändpunkten när jag läste Karl Sigfrids och Mary X Jenssens artikel i Svd:s Brännpunkt. Genom att framhålla vikten av det fria ordet skriver dessa två bloggare om vad de anser Sverige vara skyldig att göra i Wikileaks ”upploppet”. Missbruk av makt av alla slag är jag den första att fördöma. Med min bakgrund, dvs. som flykting på grund av krav på att ha samma humana rättigheter som alla andra, kan jag inget annat göra än att agera som det fria ordets väktare. Men verkligheten är inte svart eller vit och liksom det mesta i livet krävs det balans mellan vad som är ok och inte, även det i det ”fria odets” namn.

Under den senaste tiden (åren) har jag i mina tankar våndats över en rad handlingar som skett där hänsyn till konsekvenserna tycks varit helt obefintliga. I det fria ordets namn har enskilda människor valt att skapa kalabalik samtidigt som äventyrat andras tillvaro. Ett ypperligt exempel är Lars Vilks vars ”konstverk” väckte uppmärksamhet världen över. En handling som fick många att oförväntat försvara en grotesk men lagenlig handling, i yttrandefrihetens namn. Inte en endaste gång talade någon om tidernas krock som Vilks orsakade. Med det menar jag krocken mellan ytterligheten av civilisationen och det omoderna samhälle som råder i många delar av världen eller krocken mellan toppen av ateism kontra religiös fundamentalism. Med svenska och andra europeiska trupper världen över, tycktes vår kära konstnär aldrig haft tanken på effekten av sitt verk. Inte heller hade han övervägt vad han utsatte många ”nysvenskar” för.  

Jag tar upp ”Vilksaffären” då jag anser det vara ett utmärkt exempel på fartblindhet av en bortskämd tillvaro, där kontentan av att en handlar ogenomtänkt är att tusen tvingas försvara, däribland jag. Att Wikileaks revolutionerar med nyheter om maktens övertramp är jag inte heller motståndare till då jag tycker att granskning och viss övervakning är sunt, men även det har en gräns. Många ”läckor” verkar i mina ögon vara mer av maktuppvisnings karaktär än en rättskipningsaktion. Vad för nyttighet medför egentligen information om huruvida exempelvis Reinfeldt influeras av sin fru eller ej? Varför övervakar och ”leakar” man inte den organiserade brottligheten som trafficking, droghandeln och maffiaverksamheter istället? Eller är det så att en offentlig publicering av grov brottslighet plötsligt inte framstår som någon självklarhet?

Ett moral och etik reglemente borde därför finnas för alla internetanvändare i syfte att värna om hänsynstagande och minska risken för oönskade konsekvenser. Information om tidernas och omständigheternas betydelse i varje land borde belysas i större omfattning. Historiebeskrivning om västvärldens trångsynthet och barbariska handlingar från tidigare århundraden borde vara en möjlig parallelldragning till länder där tyranniskt förtryck utövas idag.

 

Länk till artikeln: SvD, Dn om "Nytt Wikileaks",

Bloggar: Annat relevant inlägg av Mary X, Karl Sigfrid


Bred uppgörelse om betygen

Kategori: Allmänt

Regeringen tillsammans med socialdemokraterna har äntligen nått uppgörelse om ett  nytt betygssystem, från A till F, vilket uppskattas även av Lärarförbundet.

Även om det finns några som riktar kritik och oro för betygsinflation då stegen B och D saknar kriterieformuleringar, tror jag att en bredare skala gör det lättare att placera eleverna efter den verkliga presteringsförmågan. På så sätt kan de enklare fångas upp av lärarna för att sedan arbeta mer målinriktat.

Själv fick jag mina första år i skolan i väldigt konservativa system som jag faktiskt uppskattar idag och önskar ha fortsatt med samma krav under hela min skolgång.

Här på Värmdö var skolan ett kärt ämne som berördes av flera under veckans KF-budgetsammanträde.  Representanter från samtliga partier hade något inlägg just om skolan och ur sin synvinkel med barnens bästa i sikte. Hur dessa synsätt varierar är ett mycket intressant ämne som jag säkerligen kommer att återkomma till vid ett annat tillfälle.


Artilkar: DN, ,


Sagan om den knivskarpa yxan

Kategori: Allmänt

Det var en gång en smed som tillverkade yxor. Verksamheten var oerhört framgångsrik då denna smed i tidigt skede hade tagit stora marknadsandelar och yxan var välkänt och en mycket invand produkt.

Sakta men säkert började människor titta åt andra håll. Levnadsstandarden blev bättre och miljömedvetenheten började öka. Smeden, han fortsatte tillverka sina yxor för ännu var förändringen i försäljningen inte så pass stor att något behövde förändras. Men så en kall vinter, när han förväntade sälja som mest, tappade han väldigt stora marknadsandelar och kvickt försökte han förändra sig.

Han tänkte på att yxorna behövde bli skarpare, så han började slipa dem mer. Åren gick och yxorna slipades med en dåres envishet. Det gick så långt att skaften inte längre passade de nya välslipade yxorna. Smeden började därmed titta på nya och hållbara skaft.

Trots att både huvudet och skaftet nu hade genomgått en totalförändring kvarstod problemet och försäljningen fortsatte minska. Vad smeden missade var, just det som i allt snabbare takt förändrades, nämligen marknaden. Luftvärmepumpar, bergvärmepumpar och vindenergi var högst eftertraktade och vedeldningen blev därmed en mindre komplement mest sedd som en mysfaktor. En och annan fritidsboendeägare frågade efter yxorna i valet mellan en sådan eller en vedklyv.


/Deshira Flankör

Här läser du inga sagor: SvD, Aftonbladet, Expressen, Dn, , Politometern, SvD,


Ett sjunkande skepp eller slussning till nya lägre nivåer

Kategori: Allmänt

Luften rensas friskt bland socialdemokraterna. Är det fel på ledningen eller på politiken. I lägen som dessa verkar det finnas lika många olika åsikter som medlemmar i partiet. Jag besökte politometern för att se vilka som bloggar om saken och såg att många var socialdemokrater. Klickade runt på några bloggar bara för att se hur de man resonerar från sossevinkel. Vissa tycker att man borde ändra strategi för hur man förmedlar sin politik, andra tycker inte att Östros skulle vända kappan efter vinden genom prata som en moderat ”det ska löna sig att arbeta”. Den återkommande känslan är i alla fall att fokus tycks läggas på valstrategier och förmedlingsstrategier istället för själva sakfrågan, nämligen att tillmötesgå det som efterfrågas av folket. I en snabbföränderlig värld som vi lever idag där lyckligtvis denna förändring består av en generell bättre levnadsstandard behöver människor ett system som underlättar vardagen. Ett system som anpassas mer till människan och där friheten får ett större utrymme.

Hur ska då socialdemokraterna överleva i strävan att besvara denna folkopinion, med andra ord helt okänd mark? Mediekommunikationen och alla upplysningar om landet, människors faktiska läge, gör inte saken lättare för dem. Att faktiskt göra som man borde, fortsätter vara en dålig kopia på allianspolitik. Att gå helt åt vänster är också lite av det på japanska kallad harakiri (mindre dramatiskt tolkat och i detta sammanhang politiskt självmord). Hur ska de göra och vart ska de ta vägen?

Förnyelse eller ej av socialdemokratin tror jag inte leder till några större framgångar. Däremot är det både modigt och galet av den som ger sig på efterträdarrollen av Mona Sahlin.  Socialdemokratin kommer inte att försvinna från svensk politik, men däremot kommer den att landa på nya och betydligt lägre nivåer. Samtidigt, utan att vara elak, verkar vi, Moderater, ha accepterats och blivit ett definitivt val vad gäller Sveriges nya arbetarparti.SvD, Aftonbladet, Expressen, Dn, Moderaterna störst, Politometern: Se vilka som bloggar om saken, ,


Prestigelös politik

Kategori: Allmänt

Jag måste citera Ulf Kristersson, socialförsäkringsminister (M), ”Vi som tog ansvar för att genomföra en helt nödvändig sjukförsäkringsreform, tar nu också ansvar för att göra den bättre”.

Denna synsätt gör mig stolt över att tillhöra Moderaterna. Läs gärna hela artikeln här!

Politiker ska eftersträva den bästa lösningen, men faktum är att inte ens den kan vara var enda människa i landet till lags. Huvudsaken är att man alltid är medveten om det och lämnar utrymme för självrannsakan och revidering. Prestige hör inte hemma i politiken och särskilt inte när utfallet så starkt berör människors tillvaro.

För mig är politiken att vara till samhällets tjänst. Min största utdelning blir att få vara med och bygga något bra för landet. När den arbetsföra tiden är förbi är i bästa fall endast minnet som förblir kvar och frågan blir då hur man vill bli ihågkommen?

Liksom man hört någon gång någon gamling med stolthet säga att jag var med och byggde den där skrapan, eller bron, så vill jag kunna säga jag var med och hjälpte till att det blev ändring på just den där dåliga situationen eller möjliggjorde den där saken.

Dn,


Några reflektioner

Kategori: Allmänt

Det är tråkigt men väntat att situationer där destruktivitet ska genomsyra politiken skulle uppkomma. SD gör som väntat allt för att förhindra all konstruktivt arbete inom integrationspolitiken. Frågan är om landets skattebetalare och framförallt de som la sin röst på SD insåg att konsekvensen ofta blir 349 avlönade politiker för resultatlöst arbete i fyra år?! En opposition är till för att komma med invändningar eller en annan synvinkel, inte att förhindra gång efter annan. Det positiva i det hela är att Alliansregeringen hann med en hel del reformer förra mandatperioden och behöver egentligen bara se till att all dessa fungerar väl för att så småningom kunna skörda frukten.

Dagens glädjande nyhet är att fler och fler vill jobba efter 65 års ålder.  Människor vill fortsätta berika tillvaron genom att bibehålla eller eventuellt skapa ny mening i det. Jag känner flera pensionärer som från början arbetade deltid efter pensionsåldern, men sedan gått upp till full tid igen.

Dn,


KF-premiär för mig

Kategori: Allmänt

Ikväll var jag på mitt första KF möte som tjänstgörande. De första fem minuterna var lite pirriga av alla nya intryck, för att sedan bli bättre.

Det politiska spelet är väldigt intressant för mig som ny i politiken, särskilt när saker och ibland talarens egna ord vrids och vänds på alla möjliga sätt av annan. Det får mig att tänka på den där amerikanska ramsan man hör i actionfilmer som polisen drar för brottslingarna när de häktas ”anything you say can and will be used against you…” vilket i sin tur väcker undran om vem som i dessa sammanhang är "good guy" och vem som är "bad guy"? Kanske lite långsökt men lärdomen av det borde i alla fall vara att hellre vara övertydlig än lämna möjlighet till andras vilseledningar.

Kommunfullmäktiges ordförande blev Monica Pettersson (M), vice ordförande Max Ljungberg (Mp), andre vice ordförande blev Johanna Hallén (S). För övrigt gick större tiden av kvällens möte till oppositionens anföranden om kommunens beställar och utförarorganisation. Oppositionen menade att många Värmdöbor är emot detta. Lite konstigt tycker man att det är, med tanke på att detta har sagts under hela förra mandatperioden av oppositionen, det har skrivits artiklar och skrikits högt samtidigt som vi, moderater, har varit för organisationen. Med andra ord borde valresultatet vara bekräftande för vilka grundläggande förutsättningar Värmdös invånare vill att kommunen ska jobbar efter.  Alltså har vi fått mandat av väljarna att fortsätta bedriva organisationen med dess befintliga utgångsläge samt de justeringar vi har identifierat nödvändiga.  

Det var naturligtvis många saker som ältades om och om igen, men det är väl det som är demokratins livsluft, mycket egen konstruktivitet och lite eld i baken av motståndarnas förslag leder förhoppningsvis till optimala och bättre lösningar för medborgarna. Kanske för att påminna även mig själv, måste jag tillägga att förslagen från oppositioner ofta kan kännas som om man skjuter från höften. Men det kan eventuellt bero på att man som opposition inte behöver ta samma ansvar för sina förslag som sittande majoritet.

Inte ett pip på länge

Kategori: Allmänt

Om det är någon som följer mig regelbundet så vet du/ni att jag inte har skrivit på länge. Intresset finns kvar och är till och med större, men som ny i politiken är det lokalisering som gäller de närmaste dagarna, medan de äldre och erfarna får visa vägen. Både kommunal- liksom rikspolitiken är högst intressant med tanke på de nya omstallationerna som har kommit till stånd.  Jag litar dock på positivt och konstruktivt tänkande, för det är vad som krävs för att behålla och vinna fortsatt förtroende bland dagens flexibla väljarkår.  Jobben, stressen och medvetenheten är så stora idag att människor inte envisas med att slå rot i samma val gång efter gång utan tar sin vardagsflexibilitet in i politiken, nämligen väljer det som passar sin egen vardag.  De som skapar då förutsättningarna är vi, heltids och fritidspolitiker. Det gör ju också att lyhördheten är en grundläggande egenskap som vi som politiker måste besitta.

Jag måste säga att jag faktiskt gillar läget, för det är först nu som förnuftet prioriteras. Förnuft bland väljarna som i sin tur skapar förnuft i politiken. Inget kan tas för givet. Det är nu som väljarens röst blir hörd på riktigt och det är vad demokrati handlar om!

Värmdökoalitionen

Kategori: Allmänt

Jag såg på besökarstatistiken att det har klickats in i min blogg flera gånger idag, trots att jag inte skrivit något nytt på ett tag. Jag misstänker att det har med kommunalpolitiken att göra.

I och med att intresset för mina tankar finns, så kan jag inget annat säga än att:

M+Mp+Fp+Kd = sant

Värmdö kommer alltså att styras av dessa partier, kallad Värmdökoalitionen, under följande fyra år.

Jag har alldeles för lite erfarenhet för att försöka ge mig på någon sannolikt klar framtidsbild, men förutsättningarna är goda för en lyckosam politik. Jag har också i olika sammanhang stött på flera företrädare från Mp och känt att personkemin från min synvinkel är mycket bra.


NVP, Värmdö Kommun, Värmdömoderaterna,


Tack till alla Värmdöbor

Kategori: Allmänt

 

Omräkningen och personvalsräkningen är färdig. Dock har mandatfördelningen ännu inte skett. Det är glädjande att vi på fyra år har ökat från 8001 röster till 8868. Det är ett förtroende som vi ska förvalta omsorgsfullt. 

Jag vill även rikta ett personligt och varmt tack till alla de som kryssat mig.