Mina Tre Kronor

Ledarskap när den är som bäst

Kategori: Allm�nt

 

Och så var veckans höjdpunkt över, vår statsministers tal. Ett fantastiskt tal från en energisk statsminister. Det är med full beundran och stolthet som jag lyssnade på honom. Inte sällan, försökte jag dra på mig objektivitetsglasögonen för att försöka skapa mig en ofärgad bild. Jag måste erkänna att det var svårt. Inte bara för att jag tror på samma grundideologi som honom utan för att även jag tror på ledarskap som ett verktyg i strävan efter utveckling som påverkar fler människor än mig själv. Visserligen på gigantiska skillnader av nivåer och helt skilda forum men i grunden handlar det om fingertoppskänslan av att leda, lyfta och landa. Idag, liksom hela detta valår visade han energi och stark vilja. Under dessa snart åtta års regeringstid har vår statsminister lett med en ganska återhållsam profil. Han har lyft andra partier och individer och jag fortsätter undra om det har varit på grund av hänsyn till deras flaxande opinionsläge eller om han helt enkelt också lever enligt min tro, att en ledare inte jagar äran utan äran tillfaller denne automatiskt efter andras framgångar. Och visst har vi haft framgångar som fångat uppmärksamhet världen över på flera områden. Framgångar som uppnåtts av väldigt många tillsammans men i det stora hela, tillfallit vår statsminister. Det är laget och inte jaget som når storslaget.

Min dotter som känner av mitt brinnande engagemang för politiken frågade mig om mannen på TV också var politiker. Jag tittade upp och sa, ja, han är också moderat precis som jag. Och Fredrik Reinfeldt, la hon till. Ja, svarade jag. Är han lika duktig som Fredrik, frågade hon (jaja, ursäkta mig för detta, men hon är min dotter och jag snackar politik med min man och hon råkar älska sin mamma). Jag svarade att Anders Borg var till och med nästan bättre än Fredrik. Vaaa!!! Fick jag till reaktion. Hur kan han vara bättre än sin chef, fortsatte hon fråga. En duktig ledare attraherar och rädds inte andras konkurrens och Fredrik har många duktiga i sitt lag, fortsatte jag förklara..

För att återgå till talet, så var det ett utav de bästa talen han har hållit. Ja vet att jag kan ha sagt det tidigare, men en människa som lett i åtta år och som aldrig brister i ödmjukhet och alltid står upp för det han tror på, fortsätter också alltid att växa i mina ögon.

 

PS. Mer om Fredriks tal hittar ni i medierna som jag länkar till, nedan.

  

 

 

 
 

6 Juni - Eftertankens dag

Kategori: Allm�nt

Visst saknar gemeneman en specifik händelse att minnas en dag som denna. Betydelsen av 6:te juni har ändrats från tid till annan, från valet till kung av Gustav Vasa 1523 till symboliseringen av Sverige som demokratiskt land genom antagandet av regeringsformen 1809 och sedan som svenska flaggans dag från och med 1916 för att slutligen heta Sveriges nationaldag sedan år 1983.

Vi har inga offer att hedra och ingen specifik kamp att fira. Men just därför är denna dag ännu viktigare och ännu större än alla andra dagar. Den står för precis det land som Sverige är. Ett land som utgörs av dagliga framsteg i demokratisträvan, acceptans och jämställdhet. Ett land som låter barn liksom gamling komma till tals, svart liksom vit, infödd som inflyttade, ett land som inte räds kvinnans inflytande utan värderar kunskap och framsteg oavsett kön och oavsett var den kommer ifrån. Ett land som hittat på nya begrepp som ”hen” bara för att ingen ska känna sig utanför. Ett land som gjort just detta så självklart att vi tar det för givet. Vi sneglar med förundran och ibland beundran på andra länder och deras självständighetsdagar och i avsaknad av en sådan, glömmer vi bort vad det är vi ska fira. Länge i människans historia har ideologier kommit till som förespråkat fred och jämlikhet. Oftast på specifika villkor. Villkor som inneburit att friheten inte gällt alla. Ofta har den uteslutit delar av befolkningen på grund av ras, religion, etnicitet, kön eller helt enkelt driftighet. De har förespråkat samma språk, samma religion, samma färg till och med bestämd mängd rikedom och pengar. Budskapet har varit, bli likadan eller utebli. Det vi istället har i Sverige idag är precis vad jämlikhet går ut på. Möjligheter på dina villkor oavsett var du är, vem du är eller var du kommer ifrån. Det är idag vi ska dyrka detta land och de värderingar som finns här. Det är en dag som denna som bör vara tid för eftertanke, är vi vad vi vill vara?

Idag vänner, ska vi hålla fanan högt för detta land där alla räknas in och alla behövs. Ty, vår självständighetsdag har inte varit ännu, utan fortsätter vara alla dagar, året om. Självständiga i eget tänkande och tyckande och självständiga med egna ambitioner och mål.  

Deshira Flankör

 

 

 

 


Vad är ert budskap – SD-väljare i Värmdö?

Kategori: Allm�nt

 

EU-valet sände oroande budskap över hela Europa. Stödet till  främlingsfientliga partier ökade, inte bara i länder som Frankrike, med  etablerade främlingsfientliga partier, utan även i Sverige och i vårt  kära Värmdö.    

Om främlingsfientligheten hos oss riktar sig mot Husbykravallerna eller de rumänska tiggarna vet jag inte. Faktum är att jag inte vet vad man är emot. Jag vägrar tro att Värmdöborna skulle rikta främlingsfientlighet mot busschaufförerna som dagligen kör oss fram och tillbaka till stan, jag vägrar tro att det handlar om kassörskan på Willys, Ica eller Lidl, jag vägrar tro att det handlar om farmaceuten, läkaren på vårdcentralen eller vårdbiträdet på äldreboendet. För det kan väl inte vara möjligt att vi av ren missunnsamhet blir så självdestruktiva att vi till och med sågar av den gren vi sitter på?


Många yrken som ofta inte är populära bland svenskfödda bemannas av utlandsfödda. Frågan är: Vad är det främlingsfientliga budskapet egentligen? Det måste bara vara något annat man menar med sin SD-röst.


Värmdö är lyckligtvis skonat från den omfattning av sociala utmaningar som finns på andra håll, även om vi också har våra utmaningar. Dock behöver vi inte ett ytterlighetsparti. Vi moderater står öppna och redo för olika åsikter och tankar, vi utgår i våra diskussioner från vår grundvärdering om alla människors lika värde. Låt inte missnöje grundat på hörsägen och grumliga åsikter styra vårt samhälle!


Det är med en utsträckt hand och välmenande krav och förväntningar som vi kan bidra till en gynnsam utveckling i vårt fantastiska land. Det är en sådan hand som bidragit till min och min familjs framgångsrika historia här, vilket också har gett Sverige två extra personal inom vården, en byggingenjör, en systemvetare och mig, försäljningschef och politiker. Med andra ord, vi fyller upp där det fattas och kompletterar där det är konkurrens.


Något jag alltid har fascinerats av i Sverige är folkets empatiska förmåga. Jag brukar tänka att förståelse för andra har man bäst när man själv fått uppleva samma sak. Trots landets långa fredliga historia, trots den sedan länge höga levnadsstandarden är svenska folket bland de första att utföra humana handlingar vid naturkatastrofer och dylikt. För mig är det svenska kärnvärden! Vi ska fortsätta kämpa mot främlingsfientlighet och vår utgångspunkt ska vara alla människor lika värde.

Deshira Flankör, M

 


Ingen organisation fungerar av sig själv

Kategori: Allm�nt

 

Replik till Henrik Paulsens, S, debattartikel om kommunens organisation i NVP nr 16. värmdö     

Organisationer ska byggas efter rådande situation! Även om jag  personligen inte var aktiv inom politiken 2006, avsåg dagens  organisationsmodell en förbättrad styrning samt, precis som Henrik  Paulsen skriver, ett neutralt förhållningssätt till fler aktörer i  samhällsservicen. Det förefaller orimligt att något parti, oavsett färg,  skulle inrätta nya arbetssätt utan välvilja som drivkraft.


Mod  till satsningar och vilja till förbättringar kan aldrig vara fel, men  det betyder heller inte att justeringar inte ska förekomma under resans  gång. Jag ser många fördelar med initieringen av denna typ av  organisation, exempelvis framvisandet av våra medborgares pengar och  vart de tar vägen, vilket i sin tur också pekar på de områden som kräver  utveckling. På minussidan har jag uppfattat svaga samarbeten partier  emellan, som ofta också gett frizon för icke förändringsbenägna att gå  sin egen väg, som i sin tur stundtals även bidragit till dubbla budskap.  Jag vill dock påminna om att kommunen innan 2006 i flera år redovisade  underskott. Nu i april behandlar kommunfullmäktige vårt sjunde bokslut  med positivt resultat.


Vi moderater pratar öppet och över  partigränserna om våra funderingar till vissa justeringar i  organisationen. Syftet med modellen har initierats och vi ser att vissa  justeringar behövs. Även om debatten förs som att ”rätt”  organisationsmodell är hela lösningen, finns det ingen  organisationsmodell som sköter sig själv! Det kommer att krävas en  ordentlig målbeskrivning, tydligt ledarskap och stort mod när vi stöter  på nya utmaningar, för sådana kommer alltid att finnas. Istället för att  slå in öppna dörrar, inbjuder jag både Henrik Paulsen och alla andra  Värmdöpolitiker att ge löften om beslutsamhet och samarbetsvilja för att  kapa kommunens skuldberg, något som kan komma att slå hårt på ekonomin  vid framtida räntehöjningar.


Deshira Flankör, M ersättare i kommunstyrelsen

 


Skolan i en annan världsdel

Kategori: Allm�nt

Amie Kronblad , tidigare aktiv folkparist på Värmdö har delat med sig sin inblick i en annan skola i en annan världsdel och med ett annat perspektiv. Verkligen läsvärt och tänkvärt, rekommenderas varmt! Länk.
 
Här i Sverige klagar vi exempelvis på skolsnusket som om den skapades av sig själv. Jag tar det som exempel för att det tillhör det absolut basala som borde komma hemifrån med uppfostran. Vi skulle aldrig drömma om att våra barn skulle få exempelvis på rullande schema, likt modellen i Tokyo som Amie beskriver, se till att toaletterna undersöks två gånger om dagen så att de ser bra ut. Vi lever i curling- och kränkningarnas tidsålder där jag inbillar mig att varje unge tycks ha en osynlig men kännbar paroll "ställ inga krav, annars får du med mina föräldrar att göra". Kan tänkas att bristen på föräldrarnas tid med barnen gör att överbeskyddandet är ett sätt att avlasta det dåliga samvetet. Jag beundrar verkligen alla lärare som går in för att bli lärare, ett yrkesområde som liknar ett minfält där granskningarna från alla håll går på högvarv. Inget annat yrke utsätts för så många "besserwissers" som läraryrket. Det är inte konstigt om man skulle tappa allt vad motivation och engagemang heter. Samtidigt är det ett yrke som påverkar så många liv beroende på den metod och förhållningssätt läraren lär ut på. Vi har politiserat och reglerat skolan i evigheter utifrån en välförsedd tillvaro som grund och utan behoven att se sambandet: hög studieambition nu =>bättre tillvaro sen. Inställningen att ungarna inte ska behöva anstränga sig för att lyckas ökar förutsättningarna för bildandet av en bred grupp vilsna och sköra själar som inte vet vad de vill och vart de ska. Vi pratar sällan om just detta och om samhällets och föräldrarnas ansvar i det hela. Ty gruppen är för stor att göra sig osams med. Dessvärre styrs de också av politiska ideologier varför skolan har varit och fortsätter att förbli ett opinionsdrivande slagträ.
 


Möte om slussen

Kategori: Allm�nt

Kvällen innehöll ett stormöte där flera väg- och villaföreningar från Nacka och Värmdö bjöd in till debatt om Slussen.

Ett fullständigt ensidigt möte med syfte att stödja Plan B i slussenfrågan. Det var flera politiker som deltog både från Nacka och Värmdö och avståndstagandet från politikerna för den plan som idag ligger, lät sig inte vänta. Flera skyllde ifrån sig och agerade efterkloka. Nackas Mats Gerdau tydliggjorde att samtliga partier var eniga när frågan om slussen togs och så gjorde även Monica Pettersson för Värmdös del. Det ställningstagandet behöver inte ha varit fel, då man utgick ifrån att detaljfrågorna sköts av professionella tjänstemän. Idag, med facit i hand, och med avvikelse från huvudplanen försöker man enfaldigt nog framställa Plan B som någon sorts huvudplan. Plan B är precis vad det är, PLAN B, en nödlösning i brist på annat. Stagnation är inte utveckling, det är att stanna upp och med Värmdös och Nackas befolkningstillväxt är inte det hållbart.

Huvudplanen för slussen tycks behöva justeras och det är ett fantastiskt tillfälle för Värmdö- och Nackabor att ta tillfället i akt och få den roll som vi förtjänar i frågan som mer eller mindre berör bara oss. Vi ska inte vara efterkloka, vi ska bara vara kloka!

 

PS. inga stockholmspolitiker hade bjudits in till mötet.

 

 


Ett möte för framtiden

Kategori: Allm�nt

Sverigemötet i helgen lyfte moderata deltagare i fler bemärkelser. Välorganiserade seminarium och valårsfokus var en fantastisk energikälla. Mycket hade fokus kring detta supervalår som 2014 är med inledande Europaparlamentsval. Kandidaterna var mer taggade än någonsin, inte minst vår statsminister som i en dryg timmes tal lyckades sammanfatta var vi kommer ifrån, var vi är och vart vi är på väg. Jag är medveten om att jag har sagt det tidigare, men detta tal är nog det bästa han någonsin haft (jag kan inte rå för att han överträffar sig själv) >>> länk: >>> Fredrik Reinfeldts tal.

I många år har nu regeringen ägnat sig åt utredningar som också lagt grunden för en hel del reformer som har genomförts. Reformer anpassade helt utifrån de unika behoven som finns hos olika företagssektorer, människor i olika åldersgrupper, bakgrunder med mer.. Det har investerats på många håll och kanter för att stimulera arbete. Det har investerats för fler arbetade timmar och det har investerats för starkare drivkrafter till arbete. Utdelningen har hittills varit, en kvarts miljon fler människor som jobbar och högre andel som står redo för att ta ett jobb. Arbetsviljan har stigit och fler vill bidra till sin egen och landets framgång. I jämförelse efter jämförelse länder emellan toppar Sverige listorna vad gäller välskötta finanser. Det är kanske inte konstigt att även andra länder vågar ta ställning som de gjorde via Tv-konferenser på Sverigemötet. En av dem var Tysklands förbundskansler Angela Merkel och en annan Englands premiärminister David Cameron. Den tredje som också var närvarande, var Norges statsminister Erna Solberg. 

    

Mot detta står en splittrad opposition som ännu till dagens datum inte lämnat besked varken om deras samarbete, deras politik eller vilja till förändringar. Ofinansierade reformer skapar budgethål som måste fyllas eller helt enkelt tomma löften.  Svävande jobbgarantier (90 dagars garantin) som S föreslagit förbrukar resurserna snabbare än kvickt och kvar blir då situationer likt Sydeuropas. Staten sitter inte på någon pengabrunn utan resurserna skapar du, jag och alla andra som jobbar. Tar finanserna slut, måste det tas från annat håll och med stor sannolikhet ännu mer skatt från dig och mig. Inte heller är oppositionen eniga om sin politik. Oenig och oförberedd politik skapar kaos, likt Danmarks regeringsombildning. Den tiden är förbi. Idag vill vi veta allt om vad som komma skall, vi matas med information om vad våra vänner och bekanta gör till vardags, ibland till och med deras matvanor, vi kan veta fostrets kön i magen om vi så önskar, vi informeras exakt var vår frakt befinner sig och vi informeras om allt som sker runt omkring oss. Dagens informationssamhälle har skapat vanor som inte lämnar något utrymme för överraskningar och ovisshet såsom oppositionen ger, ovisshet om både samarbetspartner och politisk riktning. Sådana överraskningar lär skapa turbulens där konsekvenserna kan komma till att bli katastrofala.  

Precis som Fredrik Reinfeldt betonade, handlar framtiden om fortsatt stimulans för arbete. Reformerna ska finansieras krona för krona och Sveriges arbetskraftsreserv ska tas till vara. Den arbetskraftsreserv statsministern menade är alla de kvinnor som prioriterar bort sitt arbete till förmån för mannens karriärsutveckling. I Sverige arbetar över en halv miljon fler män än kvinnor redogjorde Statsministern. Fler sätt att underlätta för fler kvinnor att arbeta ska arbetas fram för att jämställa differensen emellan.  

   En långsiktig infrastruktur

Kategori: Allm�nt

Med Värmdös inflyttningstakt är det hög tid för planer av ett långsiktigt vägnät.

Faktum är att Värmdö kommun inte äger sina vägar. 

Jag tror dock ändå att Värmdö behöver redan nu genomtänkta långsiktiga infrastrukturella planer. Öppna, tydliga och väl förankrade bland medborgarna för att sedan på kommunpolitikernas initiativ lyftas upp och förespråkas in hos beslutsfattande myndigheter.

Om mig

Kategori: Allm�nt

Emellanåt kräva, ofta stödja, alltid förbättra. Det är vad politiskt ledarskap innebär för mig. 

 

Deshira Flankör heter jag och är 34 år gammal, mamma till två bestämda och bedårande tjejer och fru till en fantastisk man. Jag har förmånen att präglas av två kulturer som jag har valt och plockat ifrån som det har passat mig och min tillvaro.

 

Min berg-och dalbaneliknande resa har gjort att jag känt på de olika utgångspunkterna. Läkarbarn i mitt födelseland med alla fördelar som det innebar där, flyktingförläggnings bo köandes i matsal inför frukost, lunch och middag även om det var under en begränsad tid, kluven tonåring mellan två världar där den ena innehöll svensk gemenskap och allt vad det innebar medan den andra med besvikna föräldrar som med en dåres envishet kämpade sig igenom den hinderbana som samhället, dåvarande styrande hade satt upp. En hinderbana till delaktighet i samhället, att känna sig duglig och få lov att utöva det de var bra på och bli duktiga skattebetalare. Det var inte sällan som den sistnämnda erfarenheten fick mig att tänka att systemet var uppbyggd för produktionen av fler socialdemokrater, motvilligt bidragsberoende. Samma starka erfarenhet gjorde att jag inför valet 2010 kände mig manad att rycka in och dra mitt strå till stacken, därav mitt politiska engagemang och moderaternas grundvärderingar råkar sammanfalla med mina personliga värderingar, kort och väl sammanfattat "med människan som utgångspunkt".

 

Jag är idag ledamot i kommunfullmäktige i Värmdö, ordförande i Vård- och omsorgsstyrelsen, ersättare i kommunstyrelsen samt ledamot i föreningsstyrelsen som val- och kampanjledare. Det har hittills varit oerhört givande år, inte minst vad gäller ledarskap och människor. Det har gett mig kunskap om hur viktigt det är med långsiktighet när man jobbar med människor. Där tror jag tydlighet, transparens och rak kommunikation är några av de viktiga nyckelorden för framgång. Det har gett mig insikten att företagsklimatet och organisationen alla gånger ligger i ledarens ansvar. Det har gett mig kunskapen att det är upp till ledaren att locka fram det bästa ur var och en.

 

Mod och rättvisa är ledord som präglar min personlighet. Det förtroende jag får, tror jag beror på min vilja att förstå de olika utgångspunkterna och mitt konstruktiva bemötande. Mitt mantra är att allt har en ände att nysta upp och börjar man någonstans så dyker den rätta vägen fram ganska snabbt därefter. Min handlingskraft och kreativitet gör också att jag alltid ser nya möjligheter när och om vägar tycks ta slut.