Politiskt ledarskap

 • Paradigmskiftet kräver handling i offentlig sektor
  – Vad säger du till honom, frågade polisen tolken som satt på motsatt sida till klienten.  – Jag säger att han är en skam för vårt folk, svarade tolken. – Men det är inte ditt jobb, sade polisen till tolken. – Nej, men han är fortfarande en skam för alla mina landsmän i Sverige och … Läs mer
 • Är man inte tydlig så är man otydlig
  Styrdokument, policys, riktlinjer, styrelse- och nämndbeslut eller avtal är till för att tydliggöra ansvar och befogenheter. De är till för att peka ut riktningen, ge mandat åt funktioner som bär ett visst ansvar, tydliggöra och avgränsa uppgiften, förebygga missförstånd, förebygga risken för jäv och mycket mer. På detta sätt skapas gymsamma förutsättningar för en positiv … Läs mer
 • Mekanikens gyllene regel gäller även i ledarskap
  Det man vinner i kraft förlorar man i väg. Så lyder mekanikens gyllene regel och det är något jag anser gäller även i ledarskap även om jag har ett annat perspektiv i åtanke när jag gör den liknelsen. Vad jag menar med uttrycket och varför det blev aktuellt är senaste veckornas händelser. Det S-ledda styret, … Läs mer
 • Politisk riktning gör skillnad även på lokal nivå
  I veckan hade jag förmånen att träffa några av kommunens företagare på ett informationsmöte om upphandlingar och offentliga affärer. En företagare som många gånger gett mig kloka inspel kom med ännu ett klokt sådant men som dessvärre inte verkligheten lever upp till. Han sa ”det ska väl inte vara så stor skillnad på vilket politiskt … Läs mer
 • Det gäller att lira med varandra!
  Ett politiskt parti utgörs av dess medlemmar. Det gemensamma för medlemmarna är partiets värdegrund och ideologi. Även inom partierna finns det en skala av stark bundenhet till den egna ideologin och pragmatiskt förhållningssätt utifrån givna förutsättningar. Detta skapar dynamik och är ofta sund för partierna. För Moderaternas del är våra två ben, konservatismen och liberalismen, … Läs mer