Deshira i media

DN.SE ”Flytt nödvändig del av integrationen”

INSÄNDARE. Tanken att nyanlända ska stanna i den kommun de anvisats till fast de inte fått jobb är tragisk och förnedrande. Ofta behövs både en andra och en tredje flytt om man vill göra en klassresa, skriver Deshira Flankör, moderat kommunalråd i Värmdö utanför Stockholm.

Läs hela insändaren här: ”Flytt nödvändig del av integrationen.” – DN.SE