Nyheter

 • Att kunna se sig själv i spegeln
  I beslut efter beslut ser vi resultatet av kommunens nya S,C,L,MP- styre. Handfallenheten och oförmågan att leda är så stor att jag ibland undrar om inte åtminstone S trivdes bättre att vara opposition. Efter att Socialdemokraterna varit opposition i 16 år har åtminstone jag haft högre förväntningar på deras ambitioner och målsättningar med kommunen. Deras … Läs mer
 • Paradigmskiftet kräver handling i offentlig sektor
  – Vad säger du till honom, frågade polisen tolken som satt på motsatt sida till klienten.  – Jag säger att han är en skam för vårt folk, svarade tolken. – Men det är inte ditt jobb, sade polisen till tolken. – Nej, men han är fortfarande en skam för alla mina landsmän i Sverige och … Läs mer
 • Är man inte tydlig så är man otydlig
  Styrdokument, policys, riktlinjer, styrelse- och nämndbeslut eller avtal är till för att tydliggöra ansvar och befogenheter. De är till för att peka ut riktningen, ge mandat åt funktioner som bär ett visst ansvar, tydliggöra och avgränsa uppgiften, förebygga missförstånd, förebygga risken för jäv och mycket mer. På detta sätt skapas gymsamma förutsättningar för en positiv … Läs mer
 • Mekanikens gyllene regel gäller även i ledarskap
  Det man vinner i kraft förlorar man i väg. Så lyder mekanikens gyllene regel och det är något jag anser gäller även i ledarskap även om jag har ett annat perspektiv i åtanke när jag gör den liknelsen. Vad jag menar med uttrycket och varför det blev aktuellt är senaste veckornas händelser. Det S-ledda styret, … Läs mer
 • Inledningsanförande till Moderaternas budget 2023
  Kärnverksamheten framförallt, det är ett slagord som vi Moderater gärna hävdar veckans alla dagar och allra mest vi som har åtagit oss politiska förtroendeuppdrag. När vi pratar kärnverksamhet så är det inte så mycket annat vi pratar om än förskolor, skolor, äldreboenden, hemtjänst, socialtjänst, ja ni vet sånt där som man brukar förvänta sig av … Läs mer