Nyheter, Politiskt ledarskap

Politisk riktning gör skillnad även på lokal nivå

I veckan hade jag förmånen att träffa några av kommunens företagare på ett informationsmöte om upphandlingar och offentliga affärer. En företagare som många gånger gett mig kloka inspel kom med ännu ett klokt sådant men som dessvärre inte verkligheten lever upp till. Han sa ”det ska väl inte vara så stor skillnad på vilket politiskt parti som styr kommunen, ni ska ju förhålla er till kommunallagen”. Visst borde det vara så som han sa, men så är det inte.

När jag var relativt ny i politiken, formulerade jag för mig själv två motton för egen vägledning;

1) Var alltid kommuninvånare innan du är politiker.

2) Förändra i stället för att själv förändras.

Detta har jag sagt upprepade gånger till alla kollegor runt omkring mig inom Moderaterna, Dels för att själv låsa mig till det, dels för att smitta av mig av samma inställning. Låt mig förklara varför.  

Det är säkert olika i olika partier men en gemensam sak som nyblivna förtroendevalda inom Moderaterna har är deras entusiasm över att dels värna om skattepengarna, värna om kvalitén och förståelsen för vilka vi är till för. Dessa underbara utgångspunkter trubbas med tiden av på grund av många anledningar, inte sällan på grund av kompromisser med andra partier man behöver samarbeta med. Ibland för att någon del av förvaltningen har bestämt sig för att utöka kommunens uppgifter och använder sin ”professionella bedömning” för att legitimera det. Det förekommer också att enskilda politiker förverkligar sig själv med skattebetalarna som resurskälla eller om man ska vara elak agerar låtsas affärsmän med skattebetalarna som riskkapitalister. Idéer om att ”vi behöver ha rådighet” används ofta från alla håll för att motivera kommunala köp av verksamheter, fastigheter och mark.

Såvida inte en kommun behöver en fastighet eller mark för att förverkliga en infrastruktursatsning eller ett icke vinstdrivande men nödvändigt projekt som exempelvis en väg så finns det ingen anledning att köpa den. Detta vill säga om man inte misstänkliggör näringslivet. Att äga fastigheterna som kommunen själv bedriver verksamhet i är också klokt men definitiv inga kommersiella fastigheter. Företagaren som jag nämner ovan kom sedan på sig själv att Värmdö kommun visst sysslade med en del affärer som inte tillhörde kommunens kärnverksamhet och berömde mig för att bland annat sålt Konstnärshusen och Porslinsfabriken.

Vid ett annat tillfälle ska jag skriva en lista på allt som kommunen inte gjort trots enorma påtryckningar. Ni som tycker att jag skrytit över det vi fått gjort under mandatperioden kommer att förstå att de bästa besluten för skattebetalarna är de vi har valt att avstå.

Jag ska inte fördjupa mig mer i skillnaden på politiskt styre, vi lär få praktisk erfarenhet kommande fyra åren i Stockholms stad som kommer att styras av S, V och Mp. Miljözoner redan 2025 kommer att drabba många på olika sätt för att nämna ett exempel. Att vår fantastiska huvudstad dessutom är så sårbar utifrån avsaknaden av ringled tillsammans med redan nu avspärrade vägarna samt det nya styrets politik om miljözoner kommer att skapa mer infrastrukturkaos. Ett annat exempel är effekterna av styrets syn på fristående aktörer vilket kommer att drabba både företag och familjer. Det blir inte heller bättre av att Regionen också kommer att styras av S, C, Mp med stöd av V. Några idéer om Östliga Förbindelser lär vi inte se varken från staden, i Regionala Länsplanen eller RUFS:en (regional utvecklingsplan för Stockholms län). Jag hoppas jag har fel men jag tror att i bästa fall, kommer vi att se ett försök till kraftmätning från C.

Trevlig helg!