Nyheter

Att kunna se sig själv i spegeln

I beslut efter beslut ser vi resultatet av kommunens nya S,C,L,MP- styre. Handfallenheten och oförmågan att leda är så stor att jag ibland undrar om inte åtminstone S trivdes bättre att vara opposition.

Efter att Socialdemokraterna varit opposition i 16 år har åtminstone jag haft högre förväntningar på deras ambitioner och målsättningar med kommunen. Deras offensiva sätt under förra mandatperioden för att klanka ner på andra och i synnerhet oss Moderater har gett sken av att de vill mer med kommunen, men nu med facit i hand ser vi inget annat än en tillbakalutad ledning som tycks lämnat styret till kommunens tjänstemannaförvaltning. Det verkar numera vara upp till nästan vem som helst att försöka ta ledningen och peka ut riktningen.

I sammanhanget kan jag inte låta bli att nämna Centerpartiet och Liberalerna som jag tidigare uppfattat haft en tydlig vilja i olika beslut. En vilja som numera tycks helt gått förlorad.

S,C,L,Mp styrets enda insats tycks vara en sorts stämpel på tjänsteskrivelserna utan minsta politiska reflektion. Om inte politiken ska vara folkets företrädare, varför har vi då överhuvudtaget en politisk ledning? Om de ska bete sig som någon sorts biljettklippare, varför överhuvudtaget göra anspråk på att styra kommunen?

Det har gått snart åtta månader och de verklighetsfrånvända besluten haglar på. Listan följer nedan och de senaste besluten är punkt 4 -6 nedan:

1. Höjning av hemtjänstavgiften med 200 %. Beslutet togs december 2022 och drabbat kommunens äldre från och med första januari 2023.

2. Minskning av sophämtningen under sommartid från varje vecka till varannan samtidigt som de höjt avgiften. Beslutet togs december 2022.

3. Samordnad varudistribution utan behov av samordning utifrån att det redan görs hos leverantörerna kommunen handlar ifrån. Beslutet ger endast högre kostnader och ökade transporter till Värmdö, även om den tillkommande transporten blir med HVO bilar. Beslutet togs december 2022.

4. Nya avfallsföreskrifter är under beredning. Första förslaget som skickades ut på samråd var totalt verklighetsfrånvänt med omfattande inskränkningar i värmdöbornas fastigheter. Värmdö är en kommun med enskilda vägar och då kan inte kommunen ställa krav på att vägarna ska anpassas efter entreprenörens fordon. Låt oss hoppas att förslaget dras tillbaka och S-styret tar sitt förnuft till fånga och inser att kommunen är till för värmdöborna och inte tvärtom.

5. Ett Vattentorn ska byggas i Hemmesta och trots tidigare styrets (M-ledda Majroitet för Värmdö) uppdrag om att involvera värmdöborna, valde S,C,L,MP samarbetet nu i maj att delegera beslutsfattandet med utformningen helt till Sveriges arkitekter. Det är således Sveriges arkitekter som kommer att ta fram ett antal förslag på utformning och det är en jury från Sveriges arkitekter som kommer att välja ut ett vinnande förslag. Totalt till en kostnad på 1,6 miljoner kronor. Felen i detta beslut är så många att det blir nästan pinsamt. Ett vattentorn är ett gigantiskt byggnadsverk som kommer att vara ett bestående inslag för många generationer framåt. Det är därför ytterst viktigt att det förankras och tas fram i så öppna forum som möjligt. Det är Värmdöborna och inte ett gäng externa arkitekter som kommer att få leva med det under lång tid framöver, då är det självklart att de måste vara med i processen och själva få rösta på de olika alternativen. Beslutet togs också i fel instans, det vill säga planutskottet som inte har mandat att fatta sådana beslut och det tredje och sista felet är att de styrande politikerna beslutade att kostnaden på 1,6 miljoner kronor ska belasta VA-kollektivet. VA-avgiften ska enbart gå till kostnader som är nödvändiga för drift, underhåll och investeringar av kommunens Va-anläggningar. Att dela ut prispengar till arkitekter kan knappast ses som något nödvändigt för investeringen.

6. Under senaste Kommunfullmäktige ville S,C,L,Mp besluta om att lägga 30 miljoner kronor på framkomlighetsåtgärder mellan Mölnvik och Skogsbo (Kommunhuset). Även om det fanns några bra trimningsförslag i förslaget så föreslog styret att hälften av pengarna, dvs 15 miljoner kronor skulle gå till att bredda en redan befintlig cykelväg från 2,5 meter till 3,5 meter. Detta trots att kommunen har massor av vägar som saknar cykelväg helt och som finns med i kommunens cykelplan. Underlagen hade dessutom stora brister med felhänvisningar på fastigheter. Därutöver påstod styret saker under Kommunfullmäktige som inte stämde överens med källorna de hänvisade till.

7. Under senaste Kommunfullmäktige beslutades även stängningen av Möja skärgårdsskola. Det var en sannerligen livlig debatt där Socialdemokraterna fick konfronteras med den politik som de har drivit innan valet och i samband med folkomröstningen. De var pådrivande till en folkomröstning om förskolorna och skolorna under 2021 och de gick till val på att inte stänga några skolor eller förskolor. Tvärtom gick de så långt att de påstod att skärgårdsskolorna ska utvecklas och att S var garanten till Ö-skolornas utveckling. Nu, efter bara 8 månader med Socialdemokratiskt styre har en ö-skola och två förskolor hunnit stängas. Jag hade med mig en helkroppsspegel och frågade dem om de kunde se sig själv i spegeln efter ett sådant svek mot sina väljare. Vi Moderater har stått på elevernas sida före-, såväl som efter valet. Precis som alla andra elever har eleverna som bor i skärgården rätt till en fullvärdig grundutbildning och deras enda livschans till att rusta sig med tillräckliga kunskaper och bästa förutsättningarna inför framtiden. Vårt tidigare förslag handlade om att flytta högstadiet till fastlandet, medan deras beslut var att hela skolan från förskoleklass till 9:an ska flyttas till fastlandet.