Nyheter

Vi får ett borgligt Sverige men tappar det borgliga Värmdö

Ulf Kristerssons regeringsförklaring på förmiddagen gjorde mig oerhört stolt, rörd och genuint glad. Inte ett ord för mycket och inte ett för lite om de samhällsproblem som Sverige nu står i och som behöver åtgärdas. Kriminaliteten, arbetslösheten, integrationen, hedersförtrycket, energifrågan, försvaret inrikes och utrikes, punkt efter punkt talade han i klartext och utan vare sig överdrifter eller underdrifter. Ett kaos som behöver ordnas upp och där Ulfs ord gav hopp och tro att det faktiskt går.

Det är ingen lätt uppgift han, Moderaterna eller övriga regeringspartier har. Problemen som Ulf nämnde inom kriminalitet, integration och hedersförtryck har låtit sig gro och frodas i många årtionden. 1989 kom jag till Sverige och redan då kunde båda mina föräldrar förutspå hur det kommer att gå för Sverige om inte någon satte stopp för de parallellsamhällen som redan då kunde urskönjas bland Sveriges miljonprogramområden. Arbetet som regeringen har framför sig kommer att bli tufft men det kommer att gå. Vid sin sida presenterade Sveriges nya Statsminister även ett kompetent och handlingskraftigt lag. Det ger hopp och tilltro!

Den ljusa förmiddagen blev dock dystrare när de lokala Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna meddelade att de har gått ihop i en ny styrande minoritetskonstellation med stöd av Vänsterpartiet och Skärgårdspartiet (SGP). För det lokala Centerpartiet och Liberalerna är detta en tydlig vänstersväng.

Allt för att ett parti, det partiet som kunde utöva vågmästarrollen, valt att i ord låsa sig om att inte samverka med två andra partier. Detta trots att vi gemensamt fick ihop fler mandat än S, V och SGP tillsammans. Detta trots att Värmdö i praktiken har styrts av minoriteter många gånger förut, senast under 2021–2022 men även under 2017–2018. Ingen brydde sig då om att döma ut vem som yrkade bifall på våra förslag utan det viktiga var att vår politik vann gehör, vilket den gjorde.

Nu är jag genuint orolig att det nya vänsterstyret kommer att föra Värmdö i en ny riktning med miljardprojekt och sämre ekonomistyrning som vi kommer behöva städa upp i framtiden. Värmdö kommun går precis som alla andra kommuner mot svåra ekonomiska tider och då behövs borglig politik som mest. Här väljer Centerpartiet och Liberalerna att gå ihop med Socialdemokraterna vars första och enda lösning brukar vara att höja skatten. Vi får se om och hur länge det dröjer innan Centerpartiet och Liberalerna kommer att behöva ge vika för Socialdemokraternas skattehöjningar.

För Moderaternas del kommer vi att vara en konstruktiv kraft i opposition och vi kommer alltid att stå redo att ta över om vänsterstyret spricker. Värmdö står inför en utmanande tid närmast utifrån det ekonomiska läget nationellt och på längre sikt även den demografiska utmaningen, där färre i arbetsför ålder kommer att behöva försörja fler. Då behövs en politik som värnar om hur kommunens resurser används och prioriterar det som hör till kommunens kärnuppgift.