Om mig

Deshira Flankör, 45 år, Oppositionsråd i Värmdö kommun, tillika gruppledare för Moderaterna i Värmdö.

Karriär: Erfarenhet både från näringslivet och politiken. Jobbat på Skatteverket, som egen företagare, Allabolag.se och UC Ab. Engagerade mig i politiken 2009 och varit fritidspolitiker tills 2017 då jag klev in i rollen som heltidspolitiker och Kommunstyrelsens ordförande i Värmdö kommun. Tidigare uppdrag har varit ordförande i Vård- och omsorgsstyrelsen i 3 år och ordförande i Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden i 2 år. 

Jag älskar människor och bidrar med förtjusning till ett hälsosamt och framgångskapande organisationsklimat. Jag trivs som bäst där jag kan få vara den drivande kraften. Jag är orädd och utgår ifrån att problem är en del av utvecklingen, det gäller i första hand att våga se och sätta ord på problemet för att sedan kunna hitta lösningen. Min intensiva erfarenhet från både politiken och näringslivet har gett mig förståelsen om hur viktigt det är med långsiktighet när man jobbar med människor. Där tror jag tydlighet, transparens och rak kommunikation är några av de viktiga nyckelorden för framgång. 

Privat: Gift med Lars, två barn och en portugisisk vattenhund. 

Jag är född i Kosovo och flyttade till Sverige 1989. Som nyanländ flykting har jag bott i ca 6 veckor i en båt i Malmö, 1 år i flyktingförläggning i Karlskrona. Så fort vi fick uppehållstillstånd flyttade vi till Boden som jag räknar som min svenska ”hemstad” då vi bodde där i ca 9 år, dvs under större delen av min grundskoletid och gymnasieskolan, en tid då man formas som individ. Jag har även bott i Östersund där jag gjorde min universitetsutbildning i företagsekonomi på Mittuniversitetet. Jag flyttade till Stockholm 2004 och 2007 till Värmdö  tillsammans med min man Lars.