Skattebetalarna är du och jag och ingen kassako!

SVT rapporterar om kommunernas utmaningar och menar att kommunerna kan tvingas höja skatterna. Oavsett de ekonomiska utmaningarna och oavsett hur framtiden ser ut så får vi aldrig glömma bort att kommuninvånarna är du, jag, den pensionerade grannen, ensamstående föräldern och flerbarnsfamiljerna. Tanken på höjda skatter i rådande läge borde vara tabubelagt.  

Kommuninvånarna är inga kassakor som lever i en annan förmögen värld utan även de påverkas av höjda priser på el, mat och andra hushållskostnader.

Kommunorganisationer är heller ingen skyddad verkstad från det som händer i omvärlden utan blir tvungna precis som varje hushåll att tänka om, spara och dra ner på kostnaderna. Höjda kommunalskatter drabbar värst den målgrupp som har det allra svårast. En sådan extra kostnad skulle kunna avgöra familjernas möjligheter att just låta ungarna fortsätta med gymnastiken, fotbollen eller innebandyn. Jag ser det som vår skyldighet att ”städa framför egen dörr” i form av besparingar innan vi ens kommer på tanken att skicka notan till kommuninvånarna.