Politisk riktning gör skillnad även på lokal nivå

I veckan hade jag förmånen att träffa några av kommunens företagare på ett informationsmöte om upphandlingar och offentliga affärer. En företagare sa en intressant sak som dessvärre inte verkligheten lever upp till. Han sa: ”det ska väl inte vara så stor skillnad på vilket politiskt parti som styr kommunen, ni ska ju förhålla er till kommunallagen”. Visst borde det vara så enkelt som han sa, men så är det inte.

Efter att jag bara varit något år i politiken formulerade jag för mig själv två målsättningar;

1) Var alltid kommuninvånare innan du är politiker.

2) Förändra i stället för att själv förändras.

Detta har jag sagt upprepade gånger till alla kollegor runt omkring mig inom Moderaterna. Dels för att ständigt påminna mig själv om det och på så sätt låsa mig till det. Dels för att förhoppningsvis bidra till att även andra har samma inställning.

En gemensam sak som nyblivna förtroendevalda inom Moderaterna har är entusiasmen över att värna om skattepengarna. Värna om kvalitén och förståelsen för vilka vi är till för. Dessa underbara utgångspunkter trubbas med tiden av på grund av många anledningar. Inte sällan är det på grund av kompromisser med andra partier man behöver samarbeta med. Ibland för att någon del av förvaltningen har bestämt sig för att förverkliga sig själv och använder sin ”professionella bedömning”. Andra gånger för att enskilda politiker förverkligar sig själv med skattebetalarna som resurskälla. Jag brukar lite elakt beskriva det som ”låtsasaffärsmän som jobbar med skattebetalarna som riskkapitalister”.

”Rådighet” är ofta ett uttryck för misstro mot näringslivet

Idéer om att ”vi behöver ha rådighet” används stup i kvarten från alla håll. Allt för att motivera köp av verksamheter, fastigheter och mark. Såvida inte en kommun behöver en fastighet för att förverkliga en infrastruktursatsning, finns det ingen anledning att köpa det. Detta vill säga om man inte misstänkliggör näringslivet.

Att äga fastigheterna som kommunen själv bedriver verksamhet i är också klokt men definitiv inga kommersiella fastigheter. Företagaren som jag nämner ovan, kom sedan på att Värmdö kommun visst sysslade med en del affärer som inte hörde till kommunens kärnverksamhet. Han berömde mig för att bland annat sålt Konstnärshusen och Porslinsfabriken och minskat lite av den sysselsättningen.

Vid ett annat tillfälle ska jag skriva en lista på allt som kommunen inte gjort trots enorma påtryckningarna. Jag vill påstå att våra största bedrifter är inte allt vi har lyckats genomföra. De största bedrifterna ligger i de många saker vi inte har genomfört och alla påtryckningar vi har stått emot. Jag ska inte fördjupa mig mer i skillnaden på politiskt styre.

Vi lär få praktisk erfarenhet kommande fyra åren i Stockholms stad som kommer att styras av S, V och Mp. Miljözoner redan 2025 kommer att drabba många på olika sätt för att nämna ett exempel. Det kommer att drabba vår fantastiska huvudstad särskilt på grund av avsaknaden av en ringled.

Det blir inte bättre av att Regionen också kommer att styras av S, C, Mp med stöd av V. Några idéer om Östliga Förbindelser lär vi inte se. Varken från staden eller i Regionala Länsplanen eller RUFS:en (regional utvecklingsplan för Stockholms län). I bästa fall ser vi ett försök till kraftmätning från C. Trevlig helg!