Mitt tal på första Kommunfullmäktige för mandatperioden

Mitt tal på första Kommunfullmäktige för mandatperioden

Ledamöter, ersättare och bästa värmdöbor

Kärnverksamheten framförallt, det är ett slagord som vi Moderater gärna hävdar veckans alla dagar och allra mest vi som har åtagit oss politiska förtroendeuppdrag. När vi pratar kärnverksamhet så är det inte så mycket annat vi pratar om än förskolor, skolor, äldreboenden, hemtjänst, socialtjänst. Ja ni vet, sånt som man brukar förvänta sig av en välfärdsstat. Verksamheter som gör kommunen till kommun och som vi vill att Värmdö kommun blir bäst i Sverige på.

Vi moderater är övertygade om att den offentliga sektorn ska vara liten men stark. Vår bestämda uppfattning är att just kärnverksamheten är det offentligas huvuduppgift. Och som vi politiker har till uppdrag att försvara och utveckla.

Vi förväntas också lägga grunden för att nästa generation ska kunna få åtnjuta sig minst samma välfärd. Det arbetet kan inte ske ibland, det sker inte via punktinsatser eller året innan valet. Det är ett arbete som måste genomsyra hela kommunen och påverka alla beslut.

Ska vi säkra framtidens välfärd, behöver vi fortsätta arbeta på alla nivåer varje dag. Det behöver vi göra genom att minska kommunens kostnader och öka kvalitén i välfärden. Det gör vi genom att hushålla med kommunens resurser och tvinga oss själva att utvärdera gårdagen. Allt för att kunna planera en bättre morgondag. Det gör vi genom att pröva gamla lösningar och ställa krav på de nya. Det gör vi genom att fokusera våra satsningar rätt och rätt i det här fallet är det anspråkslösa kärnverksamheten. Därför föreslår vi en höjning av pengen för våra äldreboenden, hemtjänsten och LSS med 4%. Vi vill höja pengen även för förskola, fritids och årskurs F-6 med 4% samt högstadiet med 7%. Det är rakt igenom högre än Värmdösamarbetets förslag.

Vi har i ord och handling visat framgångar

Som sagt, vårt ansvar är längre än nästa år 2023. Den är längre än mandatperioden och den stäcker sig till flera generationer. Vi har tidigare i ord och handling visat vägen att det går att sänka kommunens kostnader samtidigt som man satsar på kärnverksamheten. Vi har visat att vi till och med kunnat unna kommunens invånare skatteåterbäring. Detta samtidigt som vi har satsat på kärnverksamheten.

Vi har arbetat hårt för att skapa rutiner med ett högt överskottsmål så att framtida generationer får ärva tillgångar och inte skulder. Även inför 2023 lägger vi ett resultatmål om 2%, dvs 56,8 miljoner koronor. Det är dubbelt så högt som Värmdösamarbetets förslag. Det behöver kommunen för att betala för de investeringar som planeras att göra. På så sätt behöver kommunen inte låna så mycket från banken. Särskilt i en ekonomisk svår tid som nu är det ännu viktigare att vi inte ökar kommunens lån. Bara som ett exempel kan nämnas att räntorna beräknas bli 30 miljoner kronor högre nästa år.

Med anledning av detta behöver kommunen inte bara ha ett bra överskottsmål, utan även dra ner på vissa investeringar som inte är akuta. Därför föreslår vi i vår budget att vissa investeringar av kommersiellt slag skjuts upp till framtiden. Därutöver lägger vi undan en volym och konjunkturreserv på 15 miljoner kronor. Ja, ni hörde rätt, vi sparar i reserver. Vi har högre satsningar än Värmdösamarbetet och vi sätter av dubbelt så mycket överskott till framtidens investeringar. Det går om man inte har kostnadsdrivande förslag.

Enkelheten är det svåra

Vänner, vår, Moderaternas budget är enkel på ett sätt. Vi är helt på det basala, kunskapsmål och resultatmål för våra skolor. Vi vill ha koll på årskurs för årskurs så att vi fångar eleverna i tid. Mer matte och svenska i förskolan så att de gulligaste av alla kommuninvånare får en god start i skolan.

Undersköterskeutbildning för anställda inom äldreomsorgen så inte äldreomsorgen blir en arbetsförmedling. Det är och ska var ett värdigt uppdrag att ta hand om välfärdens hjältar. Dit ska alltså den som brinner för att jobba med äldre inte den som inte fått jobb någon annanstans.

En kommun som uppskattar näringslivet

Näringslivet är Sveriges pulsåder. Företagarna är också Värmdös pulsåder. Även där är politikens uppgift enkel. Jag brukar säga att det minsta som krävs av oss är att vi inte står i vägen för näringslivet. Dessvärre gör kommunen just detta med onödiga och krångliga regler. Med långa handläggningstider, knäppa avgifter och onödig byråkrati. Därför vill vi regelinventera för att göra det enklare för näringslivet att vilja, våga och växa på Värmdö. Dessutom så ska vi, för varje ny regel vi inför, se till att två gamla försvinner bort.

Rättssäkerhet tryggar demokratin

Vi vill också skapa förutsättningar för mer tillit till kommunen, genom ändamålsenliga och rättssäkra processer. Det är ett bra tag sedan den här kommunen lämnade det ålderdomliga sättet att laga efter läge. Handskakningsaffärer och enskilda lösningar hör till det förgågna. Därför har vi ytterligare förslag för att professionalisera kommunen ännu mer. Vi vill exempelvis utreda om kommunen kan ta över VHAB:s mark så att exploateringen av den sker på ett rättssäkert  och transparent sätt. Helt utifrån riktlinjer, etablerade rutiner och öppna politiska forum och inte i ett bolag på tre tjänstemän.

Vi har fler sådana basala förslag i vår budget. Så basala att kommuninvånarna förmodligen ser dem som självklarheter. Men så är det inte, särskilt om man jämför vår budget med Värmdösamarbetets förslag. Där lämnar man det enkla och basala. Istället går man på det outforskade, man testar gränser utan varken reflektioner eller tankar på hur det påverkar värmdöborna. Kanske man tänker att man alltid kan ”skylla på tjänstemännen” om det blir fel.

Socialdemokraternas budget är ofinansierad, olämplig och saknar konsekvensanalys

Jag tänker nu lägga några minuter på oppositionens budget som innehåller förslag som skulle kunna delas in i fyra kategorier. Ofinansierade, olämpliga, notan till Värmdöborna och för att använda ett favorituttryck från socialdemokraterna avsaknad av konsekvensanalyser. Vilka som hör till vad kommer vi att återkomma till under dagens debatt. Men nu tänker jag börja med några enkla frågor.

Är det för mycket begärt att vilja ha en trygg barnomsorg? Förskolor där föräldrar kan vinka av sina yngsta, gå till jobbet med en trygg känsla av att barnen kommer att ha det bra i förskolan? Få den omsorg de behöver, äta tillräckligt och att förskolan sysslar med att utveckla dem till sin fulla potential? Är det för mycket begärt att föräldrar inte ska behöva känna sig urusla som föräldrar när man hämtar barnet grinig och hungrig och får höra av förskoleläraren att han/hon inte ätit någonting på hela dagen?

Är det för mycket begärt att efter ett långt arbetsliv där man gjort allt för att bidra till vårt gemensamma samhälle och välfärd, där man slitit och gjort sin plikt, att på äldre dagar också få kräva sin rätt? Rätten att inte bli drabbad av politiska tillkortakommanden som exempelvis avgiftshöjning med 300%? Rätten att även på äldreboenden få äta mat som påminner om den mat man själv lagade när egna kraften räckte till?

För det är precis vad som kommer att hända. Som om det vore brist på klimatåtgärder som Värmdö kommun kan vidta, väljer Värmdösamarbetet att ge sig på maten som målgrupperna, de yngsta barnen, eleverna och våra äldre äter. Det är människor som är i beroendeställning till kommunen då de är brukare av våra verksamheter.

Socialdemokraterna ger sig på en skör grupp

300% höjning av taxan är inte lite vänner, inte ens för någon av oss här inne, det innebär i kronor och ören 1768 kr i månaden och drygt 21 000 kr om året. Det är alltså inte elpriserna jag talar om utan hemtjänsttaxan. Hur många som kommer att drabbas och med hur mycket vet vi inte. Det vi vet idag är att 314 äldre i Värmdö kommun inte uppnår maxtaxan idag och troligtvis kommer att drabbas på något sätt. Som politiker så brukar vi inte behöva möta mer än ett endaste par ögon som anmärker på saker för att vi ska få en klump i magen. Idag vänner tänker vi moderater vara dessa 314 personers ögon och försvara deras rätt att inte bli behandlad som en kassako för att Värmdösamarbetet ska finansiera annat.

En moderat slogan är också att näringslivet ska uppskattas mer och inte beskattas. Då kanske ni undrar vem som beskattar dem nu och då är mitt svar, Värmdösamarbetet. För att en omotiverad avgift är i praktiken en smygsskatt, och vill ni veta var exakt denna smygskatt till företagarna finns så hittar ni den på taxebilagan som Värmdösamarbetet har lagt fram, närmare bestämt under livsmedel. Mer om det senare, dagen är lång, de höjda taxorna är många och vi kommer hinna debattera de flesta av dem. Det vi kan säga här och nu är att det inte spelar någon roll hur många näringslivsråd kommunen tillsätter, det spelar ingen roll hur många dialoger vi för. Resultat kommer inte med tomma löften, inte via kafferep utan det kommer med beslut, handling och verkställighet.

Skillnaden mellan M och S har aldrig varit tydligare

Avslutningsvis läste jag någonstans att någon kallat vår budget för ett hafsverk och att vi skulle ha kopierat Värmdösamarbetets budgetförslag. Ni har fått ett smakprov i tidningarna redan att det visst fanns rätt så stora skillnader. Tro mig den här dagen kommer att visa väldigt stora skillnader. Likheterna mellan våra budgetar är att vi fångar många målgrupper på en gång. Vi, Moderata samlingspartiet fångar dem genom att vakta värmdöbornas perspektiv medan Värmdö samarbetets budget lämnar ingen oberörd. Ingen lämnas oberörd av höjda taxor eller nya tvingande vanor.

Vi, moderater, har gjort vårt bästa för att tänka på värmdöborna nu, inför imorgon och i framtiden. Vi har reflekterat utifrån bästa förmåga hur våra politiska förslag, både de förslag som vi själva initierat och de som förvaltningen initierat påverkar alla, unga som gamla, köttätande som vegetarianer. Det är som sagt en budget från Moderata samlingspartiet, partiet som företräder allmänheten och som idag kommer att vara allmänhetens röst och grindvakter. Bifall till Värmdömoderaternas Mål och budget med tillhörande bilagor och de justeringsförslag som vi kommer lägga här idag.