Socialdemokraterna sumpar möjlighet till lösning av trafiken i Mölnvik

Chansen till en lösning för trafiken i Mölnvik riskerar att gå förlorad med nuvarande politisk ledning och med Socialdemokraterna i spetsen. De föreslår avslag på vårt förslag/motion om en ny detaljplan för området.

Under senaste kommunfullmäktige i december 2023 avslog Socialdemokraterna vårt förslag om att ta påbörja arbetet med ett helhetsgrepp om Mölnvik. Motionen handlade om att påbörja en ny detaljplan för att ev. lägga om vägarna och komma till rätta med trafikproblemen.

Det var förbluffande då det innebär att Socialdemokraterna sviker ett vallöfte om att lösa trafiksituationen i Mölnvik. En paroll som de har byggt två valrörelser på. Dels valrörelsen 2018, dels 2022.

Bild till vänster visar vad Socialdemokraterna tyckte före valet. Bild till höger visar att S tycker något annat efter valet

Foton: Socialdemokraterna i sociala medier, hemsida och Facebook.

Ny detaljplan kan bli möjlighet till lösning för trafiken i Mölnvik

Vi Moderater menar att en ny detaljplan är det enda sättet att ta ett helhetsgrepp om området. På så sätt möjliggöra eventuellt nya vägdragningar, förbättrad framkomligheten, bidra till säkrare och tryggare gång och cykelvägar samt till en bättre gestaltning av området. I S-styret motivering säger de att långsiktiga åtgärder kan komma till först efter 2029 när Trafikverket byggt om Mölnviksrondellen. Det är inte vad värmdöborna förväntar sig av politiken. Definitivt inte efter Socialdemokraternas enorma valpropaganda under 2018 och 2022 där de gav sken av att vilja lösa trafiksituationen.

”Smitväg” som lösning av trafiken i Mölnvik har prövats

Socialdemokraterna får inte missa möjligheten till trafiklösning i Mölnvik nu. Under förra mandatperioden utredde vi Moderater en ny vägdragning under namnet ”Smitväg Mölnvik” som var tänkt att avlasta Mölnvik. Utredningen påbörjades innan ambulanshelikopterns permanenta placering hade beslutats. Det gjorde att vi behövde förhålla oss till att helikoptern eventuellt skulle komma tillbaka till Mölnvik. Resultatet visade dock att den föreslagna vägen inte skulle lösa trafikproblemen på lång sikt. Det skulle endast bli ytterligare en del av det lapptäcke av tillfälliga lösningar som skapats i området genom åren. Av den anledningen valde vi Moderater att inte gå vidare med förslaget. Vi har svårt att titta på när Socialdemokraterna sumpar möjligheten för en trafiklösning i Mölnvik.

Socialdemokraterna gömmer sig bakom trimningsåtgärder

Trots alla valaffischer från de styrande partierna, Socialdemokraterna, Värmdöcentern och Liberalerna, nöjer sig partierna med trimningsåtgärder. Något som har pågått under alla år och hör till förvaltningens arbetsuppgifter. Det verkar som att partiernas strategi har varit att lyfta trimningsåtgärderna till politiskt nivå genom en så kallad avsiktsförklaring med företagare i Mölnvik. Det duger inte, menar vi moderater. En långsiktig lösning fixas inte fler parkeringsplatser för lådcyklar eller information av wayfindingkartor. Detta återges även i ett inlägg på värmdömoderaternas hemsida, Ett långsiktigt arbete på trafikkaoset behöver påbörjas nu, inte efter 2029. Håller du med? – Värmdömoderaterna (varmdomoderaterna.com).

Nu när Regionen uteslutit Mölnvik som en plats för ambulanshelikoptern är situationen annorlunda. Idag finns alla möjligheter att planera långsiktigt. Detta har vi Moderater lyft i en motion och i artiklar i lokaltidningarna Mitti i Värmdö och Nacka Värmdö Posten. Även om  S-styret påstår att kommunen har begränsade möjligheter och hänvisar till de få vägar i området, så är det inte hela sanningen. Vi menar att kommunen, med sin omfattande markinnehav runt Mölnviksområdet, har nu alla möjligheter att planera utifrån helheten. Kommunen kan eventuellt lägga om hela vägnätet. På så sätt kan en smidigare lösning i området skapas för alla trafikslag, bilar, cyklar och gångtrafikanter.

Ärendet blev minoritetsåterremitterad. Nu ser vi fram emot emot en bättre beredning och viljestyrka till att faktiskt göra något åt trafiksituationen i Mölnvik.

Länkar till andra inlägg i frågan från Moderaterna i Värmdö.