Socialdemokraternas taxor och avgifter i Värmdö

Socialdemokraternas chockhöjda taxor och avgifter i Värmdö är inget annat än dolda skatter. Det vill säga när de inte vågar göra det de är bäst på, nämligen höja skatter, tar de ut det i taxor och avgifter!

Från och med denna månad kommer värmdöborna få betala notan för det nya Socialdemokratiska styret. Höjda taxor och avgifter för villaägare, företag och skärgårdsbor. Få kommer undan.

Samtidigt har det för mig varit väntat att det kommer att bli dyrt antingen i skatter, taxor eller avgifter den dag Socialdemokraternas styr Värmdö. Dyrt blir det också när omaka par styr vilket jag vill påstå att styrande partier S, C, L, MP är. Jag har tidigare skrivit om vikten av att styrande partier är överens, (se Politisk riktning gör skillnad även lokalt).

Nedan har du några få exempel på de taxor och avgifter i Värmdö som Socialdemokraterna har beslutat om. Taxehöjningar från 8% upp till dryga 300% tar emot att skriva.

På värmdömoderaternas hemsida kan du läsa om fler exempel: S-styrets chockhöjning av taxor till villaägare

De extrema höjningarna ger intrycket av hänsynslöshet gentemot värmdöborna och den verklighet som råder med ökade levnadskostnader från alla håll. Särskilt tungt blir detta för de villaägare som har höga lån och redan drabbas av höjda räntor, inte minst värmdöbor som på äldre dagar valt att flytta ut närmare naturen. Jag kan inte låta bli att tänka att man måste ha en särskilt avhumaniserande inställning till värmdöborna när man beslutar att höja taxor i den omfattningen och till den nivån.

Samtidigt är frågan om någon kan nämna någon kommun där Socialdemokraterna styr och. där skatter, taxor och avgifter är låga?

Risk för att det skadar förtroendet för kommunen

Jag är orolig att 2024 års hjärtlösa taxehöjningar kommer att fullständigt skada förtroendet för Värmdö kommun. Det är svårt att tro det om man läser alla artiklar från samtliga lokala tidningar. Här skriver Skärgårdstidningen, Värmdös moderater tar strid mot höjda avgifter – Tidningen Skärgården (skargarden.se) och här återger Mitt i Värmdö lite av debatten om förändringarna som S-styret beslutade underbudgetfullmäktige, Nya straffavgifter och höjda taxor nästa år