Framtidens porslin i Gustavsberg

Försäljningen av fastigheteten som porslinsfabriken, Framtidens porslin, befinner sig i, är ett av de bästa besluten vi kunde ta under förra mandatperioden.

För mig personligen har det tillsammans med försäljningen av konstnärshusen varit en av de svåraste och känslomässigt mest omtumlande frågan av alla. Det har inte bara handlat om porslinstillverkningens vara eller icke vara utan även om kärnan till Gustavsbergs identitet. Under förra mandatperioden höll bolaget för porslinstillverkningen gå i konkurs samtidigt som dess fastighet hade så fruktansvärt stora renoveringsbehov. Takkonstruktionen för fastigheten läckte och visade sig senare var i så dåligt skick att de inte gick att renovera, lokalerna för stora, grundläggande faciliteter byggda som ett lapptäcke på varann sedan 1800 talet. Längre ner hittar du en bakgrundshistorik för den politiska processen sedan kommunen tog över ägandet av fastigheten år 2012.

Kommunstyrelsens verksamhetsbesök i Framtidens Porslin

Det var en stor uppslutning på verksamhetsbesöket. Så gott som samtliga partier var representerade med flera ledamöter och ersättare som de har i Kommunstyrelsen. Oskar Juhlin, VD i bolaget, visade oss runt i fabriken och tillverkningens alla moment. Hans inspirerande engagemang och tankar om framtiden gick inte att ta fel på. Så gott som samtliga steg i tillverkningen inkluderade handarbete vilket kräver särskilda kunskaper.

Bolaget fortsätter sin samverkan med konstnärer samt material av benporslin vilket gör porslinet till den mest slagtåliga typen av benporslin. Läs mer om det på deras hemsida. Om benporslin – Gustavsbergs Porslinsfabrik

Kommunens ägande av Porslinsfabriken

Nedan följer en sammanfattning av kommunens 11 åriga ägande av porslinsfabriken samt ytterligare några kommersiella fastigheter i Gustavsbergs hamn.

 • 2012 köpte kommunen 5 fastigheter från Landvik och Dahl för 147 miljoner kronor. Det var Porslinsfabriken, Konstnärshusen, Kattholmen, Gula Byggningen, Tornhuset. Samtliga fastigheter med stora renoveringsbehov.
 • 2013 kom dåvarande politiken fram till att ett kulturhus skulle byggas i fastigheten som är känd som Porslinsfabriken och är över 26 000 kvadratmeter stor. Tanken var att ca 8000 kvadratmeter skulle bli kulturhus.
 • 2015 upphandlades renoveringen av fastigheten för 175 miljoner kronor.
 • 2016 påbörjades en renovering av Porslinsfabriken och fick avbrytas på grund av att nya utmaningar med takkonstruktionen uppstod. Tilläggskostnader på ca 80 miljoner kronor skulle tillkomma utanför det upphandlade beloppet vilket gjorde det svårt för kommunen att utan upphandling godkänna dessa.
 • 2017 beslutade politiken att se över hur kulturhuset kunde förverkligas på ett långsiktigt hållbart sätt, inkluderat även kostnader för ombyggnation och framtida driftkostnader.
 • 2018 beslutades om en ny inriktning som gick ut på att minska verksamhetsytorna för att komma ner i ombyggnadskostnader såväl som driftkostnader.
 • På grund av stiltje i projektet gjorde politiken en omvärldsanalys 2020 och fick fram följande uppgifter. Notera att tabellen med projekten redovisar aktuella uppgifter som fanns tillgängliga då.

Bild på projekt som styrande politiken tittade närmare på inför beslut om att gå vidare med renovering i kommunal regi. Jämför ytan, beräknad kostnad och slutnota.

 • 2020 beslutade politiken att sälja Porslinsfabriken och återförhyra ca 2600 kvadratmeter för att förverkliga uppdraget om ett Kulturhus. På så sätt skulle kommunen slippa stå för renoveringskostnaderna som enligt de projekt som vi (styrande politiker) tittat på blivit högre än ursprungliga budgeteringar. Dessutom skulle kommunen inte behöva ta risken för att hyra ut övriga kommersiella ytor, det vill säga ca 23 000 kvadratmeter, inklusive de ca 13 000 kvadratmeter som hyrdes av livsmedelsbutiken.
 • Samtidigt hotades bolaget Hushållsporslinsfabriken Gustavsberg som stod för själva porslinstillverkningen av konkurs då de hade svårt att få lönsamhet i produktionen. Ytan som de hyrde in sig i fastigheten hade kraftiga renoveringsbehov och var ineffektiva för att kunna få lönsamhet i produktionen. Bolaget var dessutom skyldig kommunen hyreskostnader för en längre period.
 • 2021 startas ett nytt bolag för tillverkningen av porslin under namnet Framtidens Porslin med en ny ledning.
 • 2021 beslutades att sälja fastigheten till Landia AB för 110 miljoner kronor efter en öppen försäljning där ca 4-5 aktörer lade bud med tillhörande beskrivning om deras vision med fastigheten. I avtalet ingick att kommunen skulle återförhyra ca 2600 kvadratmeter i syfte att förverkliga Kulturhuset. Kommunen skulle själv stå för invändig inredning och iordningställandet av lokalerna. Läs mer på värmdömoderaternas hemsida om försäljningen.
 • 2023 fick Framtidens Porslin flytta in nya fina lokaler. Upplägget och lokalerna har organiserats för ett optimalt processflöde för porslinstillverkningen. Omsättningen för fabriken har ökat och bolaget har till och med redovisat vinst för sitt senaste bokslut 2022.