Vad händer efter valet?

Valet förenklade inte förutsättningarna för framtida styre för något parti. Fyra års arbete, reformer, utveckling, utmaningar och mycket mer verkar hittills inte ha påverkat kommuninvånarna. Värmdöbornas röstning i det kommunala valet är mer eller mindre samma som i riksdagsvalet. Huruvida de hänger ihop kommer att analyseras både på lokal och nationell nivå. 

Vad händer nu? 

Partierna undersöker i dagsläget möjligheten till olika konstellationer utifrån de mandat som valresultatet gett vilket är:

M: 12 mandat , C: 4 mandat, Kd: 3 mandat, L: 2 mandat,  Mp: 2 mandat

S: 17 mandat, V: 3 mandat

Sd: 7 mandat

Skärgårdspartiet: 1 mandat

Totalt har kommunfullmäktige i Värmdö 51 mandat. För att få till en majoritet i ett styre krävs rent matematiskt 26 mandat. Desto svårare blir det praktiskt när politiken och vägen framåt skiljer sig åt mellan partierna. 

Tidsplanen som partierna behöver ha i beaktande är följande:

– 26 oktober väljs nytt presidium till Kommunfullmäktige, dvs, ordförande, vice ordförande och 2:e vice ordförande.

– 16 november beslutas budget för 2023 i Kommunstyrelsen för att sedan beslutas i Kommunfullmäktige den 30 november.

– 14 december väljs nya förtroendevalda i alla nämnder och styrelser.